Yaşanan Mimari 5. Bölüm

KP58
KP

Özeti “Gün ışığı sanatsal olarak nasıl kullanılır?” sorusunun cevabının arandığı bu bölüm, mimarideki ışık konusunu işlemektedir. Kitabın VIII. bölümünde cevabın aranmasına geçilmeden, ışık konusunda çeşitli saptamalar yaparak bir giriş bölümü oluşturulmuş.

Giriş bölümü şu ana kadar kitapta işlenen mimarinin elemanlarından (mimaride ritim, doluluk - boşluk, malzeme…) farklı olarak, ışığın sabit bir eleman veya değer olmayıp sürekli değiştiği gerçeğinin vurgulanması ile başlar. Işığın günler, saatler ve aylar bazında sürekli aynı mekânda değişebildiği gerçeğinden başka, ışık miktarının ne olduğu ve nasıl kullanılabildiği de yapılan bir diğer saptamadır. Kabaca “Mimaride gün ışığı, üç yolla mekâna girebilir.” varsayımıyla sınırlanmıştır. Bunların dışında da alternatifler üretilebilir; ancak diğerleri konu dışında tutulmuştur.

. Üstü kapalı aydınlık mekân
. Tepeden ışık alan mekân
. Tipik olarak, yandan ışık alan mekân...

Devamı için tıklayınız...