Yaşanan Mimari 3. Bölüm

Kenan ÖZCAN
 

ÖLÇEK ve ORAN

“Mimari, donmuş müzik olarak adlandırılmıştır.” [5]

Mimari, ölçek ve oran olmaksızın düşünülemez. Müzikteki tonlar, perdeler, ritim hep bir düzene ve ölçü sistemine dayanır. Bu yönleri ile mimari ve müzik oldukça benzerlik gösteren iki sanat dalıdır. Antik çağlardan beri “altın oran” dediğimiz kurallar ilgi uyandırmış, birçok araştırmaya konu olmuştur. Mimarinin ilk önemli kilometre taşı kuşkusuz oran ve orantılardır. Bu konu hiç şüphesiz çok önemlidir. Bu önem; Antik Yunan ve Mısırlılarla başlayan yolculuğunda pek çok bilim adamı, mimar ve sanatçı tarafından araştırılmış, buluşlar ile zenginleştirilmiş, pek çok ölçü sistemi ile çeşitlendirilmiştir. Leonardo’nun Vitruvius Adamı, Le Corbusier’in Modulor’u gibi kütüphanesinde Neufert’in kitabının olmadığı bir mimarlık öğrencisi düşünemiyorum bile. Altın oran, eski Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından keşfedilmiş; matematik, fiziksel evren ve sanatta uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Rönesans sanatçıları başta olmak üzere birçok sanat dalında, Keops Piramidi’nden Parthenon’a kadar birçok mimari eserde denge ve güzelliği elde etmek amacıyla sıklıkla kullanılmıştır.Bir doğrunun altın orana uygun bir biçimde bölünmesi demek; küçük parçanın büyük parçaya, onun da bütün doğruya oranına eşit olması demektir. İçinden defalarca kareler çıkarılan bir altın dikdörtgenin kenar uzunluklarının yarıçap alındığı bir çember parçası, her bir karenin içine çizilirse altın spiral elde edilir ki bu birçok canlı ve cansız varlığın biçimini ve yapı taşını oluşturur. İstiridye, salyangoz gibi canlıların kabukları, insan vücudundaki organ ve uzuvlar ile en basit haliyle bir ayçiçeğinde altın orana rastlamak mümkündür.
[5] s. 106, 107
Modulor, Le Corbusier
 
RİTİM

Bu kitaptaki on bölümün tamamı, aslında kendi başına birer kitap kıvamında. Bir anlamda Vitruvius’un “Mimarlık Üzerine On Kitap” eseri gibi… Müthiş bilgi dolu; sadece bilgi de değil çünkü salt bilgi unutulmaya mahkûmdur. Bilgiye giden yolu açarsanız ve bir süreç ile ulaşırsanız; bilgiye giden bu süreç sizi artık başka yollara da kanalize eder. Ve öğrenme ile yeni yollar bulup kat etme anlamında alışkanlık ve beceri kazanmış oluruz. Konumuz olan ve on bölümden oluşan bu eser, işte o bilgi yolculuğunu bize ustaca yaptırıyor. “Mimaride Ritim” bölümü, tellerin üzerinde dizilmiş kuşların görüntüsü ile başlayan betimlemeleriyle bizi bir yolculuğa çıkarıyor. Tarihi yapıların ve ev dizilerinin bulunduğu eski sokaklarda dolaşıyoruz. Roma’nın eski sokaklarından, Paris’teki Rue de Rivoli’nin üzerinde yürüyoruz. Oradan Bedford Meydanı’nda, tipik Londra mimarisini ve ön cephesindeki pencere ritmini gözlemliyoruz. Oradan da Venedik’te 15. yüzyıldan kalma sıra evlerle yolculuğumuz devam ediyor. Ritmin anlamı üzerine yazılan ve anlatılmak istenen; müzikte ne olduğu,
mimaride ise ne olmadığını anlama süreci. O kadar basit ve o kadar konuya hakim olarak yazılmış ki bunun neticesinde aynı ritim coşkusu ile sayfalar çabucak bitiyor. Bir-iki, bir-iki, bir-iki… Basit bir ritim. Sonra bir başkası: Bir-iki-üç, bir-iki-üç…

“Ritim terimi müzik ve dans gibi zaman elemanını içeren ve harekete dayanan başka sanat dallarından ödünç alınmıştır.” [9]

Genel anlamda düzenli geçişlere ritim denilmektedir. Yolculuğumuz Roma’da, İspanyol Merdivenleri’nde devam etmekte. Bu bölümde; İspanyol Merdivenleri’nin yapıldığı dönemde, toplumdaki moda ile kibarlık ve şıklık dönemindeki Roma insanlarının merdivenlerde yaptığı Polonez dansı tarif ediliyor. Yazar, Polonez dansından yola çıkarak buna bağlayacağı birçok örnek vermektedir. Roma’daki İspanyol Merdivenleri sonrası Çin’e, Cennet Tapınağı’na gidiyoruz. Kat ettiğimiz yol bizi birçok bilgi ile donatıyor. Girişlerine göre doğu-batı eksenli yapılmış katedral mimarisi, Rönesans kiliselerinin ritimlerini anlatır. Gotik kilisede dikkatiniz ileriye, uca doğru, yani apsise kayarken; Rönesans mimarisinin uyum ve açıklığına bir defa daha şahit olmaktayız. Matematiksel orantılama ve katı bir ritim duygusu ile gelen uyum, Rönesans mimarisinin en temel kurallarından olmuştur. Palladio’nun eserlerinde açıkça gözlendiği gibi…
[6] Marcus Vitruvius Pollio
[7] Marcus Vitruvius Pollio
[8] Le Corbusier​

 
Basilica Vicenza, İtalya. Mimar: Andrea Palladio

Tarihsel sürecinde mimari, geçmiş dönemlerin diriltilme çabalarına şahit olmuştur. Eklektik tutum ve davranışlar, geçmişe duyulan özlemlerin neticesinde ortaya çıkarlar. Yapıldığı döneme, çağa, mimariye uymayan bu örneklerin hepsinde mutlaka bir nokta eksik kalmıştır. Dışarıdan bakıldığında yapı, geçmişten örnek alınarak kopyalanan mimarinin (Yunan, Roma, Mısır vb.), birebir orijinali gibi görünse de içerideki fonksiyonun planlaması safhasında bu yapının orijinal plan tipi ile hiçbir organik bağı kalmaz. Birçok şey gibi yaşamların da değiştiği ve değişimin geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de olacağı kuralı işlemektedir. Dış kabuğu benzetebilir, hatta birebir kopyalayabilirsiniz ancak yapının içine girince fonksiyonun gerekleri ön plana çıkar ve ruhunu yansıtamazsınız. Kabuk benzemiş; ama içi, ruhu uymamıştır. Yapının içi ile dışı farklıdır ve aynı ritim ile dans etmezler. Dışardan baktığımız zaman Yunan tapınağının birebir kopyasıdır; ama içindeki fonksiyon bir müze, kimi zaman kilise, kimi zaman da sanat galerisi olabilmektedir.

Yolculuğumuz devam ediyor. Eski Çin’deki Pekin kış sarayının katı, törensel ritmi ile New York’un trafiği arasında bir bağ kurulabilir. New York şehrinin ritmini anlamak, çağdaş dünyanın, Roma’daki İspanyol Merdivenleri’nde yapılan Polonez danstan bu yana, mimarinin kısa sayılabilecek yolda ne kadar uzun bir mesafe kat ettiğini anlamaktır.​
[9] Rasmussen, Yaşanan Mimari, s. 136​
Alvar Aalto, Baker House Dormitory, Massachusetts Institute of Technology, Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts, Apr 2014

Finlandiyalı mimar Alvar Aalto (1898-1976), şehir planlamadan mimarlığa, iç mimarlıktan mobilya ve cam tasarımına kadar birçok esere imza atmıştır. 1920’lerde kendi ofisini kurarak İskandinav klasik tarzda tek aile evleri tasarlayarak meslek hayatına atılmıştır. Bir yarışma projesi olan Viipuri Kütüphanesi ile klasisizmden modernizme geçiş yapmış, Turun Sanomat binası ile modernizme olan geçişini pekiştirmiştir. Tasarladığı lüks Villa Mairea projesinde ise ahşap ile yaptığı ilk dönem deneyleri neticesinde, saf modernizmden uzaklaşmıştır. Olgunluk döneminde monumentalist bir tavır sergileyen Aalto’nun üç yüze yakın tasarımı inşa edilmiştir.

Aalto tarafından, MIT’de ders verdiği dönemde bir yurt olarak tasarlanan ve 1948’de tamamlanan Baker House, mimarın kırmızı tuğla döneminin başlangıcıdır. Bu yurt binası, yakınına kurulduğu Charles Nehri’nin manzarasından maksimum fayda sağlanması için kıvrılan bir yılan şeklinde tasarlanmıştır. Tek koridorlu plan üzerine inşa edilen yurt binasının kıvrımlı formu, aynı zamanda odaları kalabalık caddeden de uzaklaştırmış, kuzey cephesinde ise odalar yerine bir merdiven sistemi kullanılmıştır. Aalto’nun binanın cephesinde kullanmış olduğu kırmızı tuğlalar, Finlandiya’ya
dönüşünde bazı diğer yapılarında da onun gözde malzemelerinden biri haline gelmiştir.

“Mimaride ritim nedir?” sorusu için verilecek onlarca cevap vardır. Örnekler ile açıklamaya kalkarsak yüzlerce örnek sayabiliriz. Baker House, salt yapı olarak gözlemleyerek anlaşılmaz; ancak onu bir kullanıcısı gibi dolaşmak, bu yatakhane binasında kalan bir öğrenci misali binayı bir çocuğun gözüyle izlemekle anlaşılır. İşte o zaman, mimarideki ritmin tarifine, yaşayarak ulaşmış oluruz.

“Yaşanan Mimari” bir kitaptan öte bir eser; yazarın öğretim üyeliklerinin verdiği tecrübelerle zenginleşmiş bir yapıt. Mimari, yüce bir sanattır. Tüm sanat dallarında olduğu gibi biz mimarlar için iyi eser vermenin ön şartı onu layıkıyla anlamaktan geçer. Elimizdeki kitap, işte mimariyi bize layıkıyla anlatabilecek, dünyada yazılmış eserlerden önemli bir tanesidir. Mimariyi anlamadan uygulayanların, ne yaptığını bilmeden yapan yapı ustalarından bir farkı yoktur. Mimariyi anlamadan uygulayanların izlediği kabaca iki yol vardır. Ya geçmişi canlandırmaya çalışırlar, eklektik yapılar yaparlar ya da ne olduğu, nerede olduğu önemsenmeden günümüzün önemli yapılarını kopyalamaya çalışırlar. Mimari, ancak onu layıkıyla anlayan mimarlar ve o mimariyi layıkıyla okuyabilen, duyabilen izlenimcileri, kullanıcıları ile yücelebilir. Ben, öğrendikçe bilgimizin sığlığının arttığına inanırım. Yeni şeyler öğrenmek, bu evrende ne kadar az şey bildiğimizin bir teyididir. Bu bizi panikle daha çok okumaya ve öğrenmeye sevk eder. Ancak hiçbir şey bilmeyenler, her şeyi bildiklerini iddia edenlerdir. Onların denizi çok derindir. Bilgelerinki ise çok sığ. Birisi hayal okyanusunda yüzer, diğeri ise her damlası emekle doldurulmuş ulaşılmaz bütünsel bilginin havuzunda… O havuz ki aslında deryadan daha derindir. ■
 
Altın Oran: https://tr.wikipedia.org/wiki/Altın_oran
Altın Spiral: http://tosommerfugle.blogspot.com.tr/2012/08/myten-om-det-gyldne-snit-og.html

Vitruvius Adamı: http://www.sanatlog.com/sanat/leonardo-da-vinci-ucuncu-bolum/
Modulor: https://elifezgiozturk.wordpress.com/2016/04/07/arch-222-proposal-modulor/​