y: iklimlendirme - havalandırma 2018

KP58
KP
©Astrid Eckert
 
Havalandırma ve iklimlendirme planlamasında göz önüne alınması gereken faktörler nelerdir? Tasarım süreci bu faktörlerle birlikte nasıl işliyor?

Bu görünüşte zararsız soru, çevre tasarımı ve mühendisliği pratiğine ilişkin bir kitabın neredeyse tamamını içerir!

Atelier Ten’deki biz tasarımcılar için en önemli şey bağlam ve iklimi kesinlikle anlamadan bir binanın çevre dostu olacak şekilde tasarlanamayacağı. 20. yüzyılda, mekanik bina servislerinin hızlı gelişiminin mimariyi çevrenin tek kontrol edicisi olma gerekliliğinden kurtarmasıyla, “uluslararası” olarak adlandırılan mimari stil yeni bir norm haline geldi. Daha gelişkin bina servisleri, mimarların binaları güneş ve rüzgar oryantasyonunu ya da dış sıcaklık ve nemi düşünmeksizin tasarlamalarını sağladı. Geçerli olan sözcükler “konfor” veya “verimlilik” değil mekânın hacmi, düzen ve esneklikti (ve süslemelerin atılması)...

There is almost a whole book on the practice of environmental design and engineering embodied in this seemingly harmless question!

The most important thing to us as designers at Atelier Ten is a building cannot be designed to be environmental without a keen understanding of the context and climate. In the 20th century, the so-called ‘international’ style of architecture become the new norm as the rapid development of mechanical building services liberated architecture from needing to be the sole controller of the environment. More advanced building services allowed architects to design buildings without a thought for their orientation to the sun and the wind or to external temperature and humidity. The volume of space, regularity 
and flexibility (and the expulsion of ornament)...

Devamı için tıklayınız...