x: akustik 2018

KP59
KP
© Peutz
• Akustik, içinde hangi alt bileşenleri barındırıyor? Akustik ve mimaride akustik deyince aklımıza ne gelmeli?

Ses ve görsellik en önemli algılarımız. Mimarlık daha çok görsel yönlere odaklanır. Çoğu durumda akustik ihmal edilir. Ama sesin kendimizi iyi hissetmemiz ve iletişimimiz üzerinde büyük etkisi mevcut. Hacimlerin akustiği büyüklük, geometri ve yüzey malzemeleri tarafından belirlenir. Büyük bir mekânda her bir ses kaynağı daha alçak fakat muhtemelen daha uzun sürebilecek sesler çıkarır. Daha fazla yankı olur. Sesi yansıtmayıp emen malzeme kullanımıyla yankı azaltılabilir. Bu, mekânların akustiğini etkileme yollarından birisi ama aynı zamanda mekânın görselliği üzerinde de
etkisi olabilir. Dolayısıyla akustik uzmanı ve mimarların iş birliği yapması gerekir. Amaç, akustiğin mimarinin bir parçası olmasını sağlamak ve böylece akustik ögeleri az görünür kılmak olmalı. Ancak kimi zaman başka bir seçenek olmaz ve sahnedeki müzisyenlerin duyulabilirliğini destekleyen asılı yansıtıcılar gibi akustik elemanlar mecburen görünür olur...

• What are the elements of acoustics? What should come to our minds when acoustics and acoustics in architecture is mentioned?

Vision and sound are our most important means of perception. Architecture is very focused on the visual aspects. Acoustics is ignored in many cases. Nevertheless, 
sound has major impact on our wellbeing and our communication. Acoustics in spaces is determined by size, geometry and surface materials. In a big space each individual sound source will sound less loud, but it might also last longer. There is more reverberation. By application of materials that do not reflect but absorb the sound, the reverberation can be reduced. So, this is one of the ways to influence the acoustics of spaces, but it might also impact the visual appearance of a space, so a good collaboration between acoustician and architects is essential. The goal is to let the acoustics be a part of the architecture, so acoustic elements should not be visible as such. Sometimes there is no other option and the acoustical elements are necessarily visible, like suspended reflectors that support the audibility between musicians on stage...

Devamı için tıklayınız...