Wozoco's Amsterdam

KP
© Rob 't Hart

1950'ler ve 1960'larda inşa edilen Amsterdam Batı Bahçe Kentleri, lokasyonun simgesi haline gelmiş açık yeşil alanları tehdit etmeye devam eden nüfus yoğunluğuyla karşı karşıya kalmış. Bu soruna karşın, MVRDV tarafından gerçekleştirilen Wozoco’s projesi kapsamında 55 yaş üstü yaşlılar için 100 daireden oluşan bir blok önerilmiş.

The Western Garden Cities of Amsterdam built in the 1950s and 1960s, are now confronted with big increases in density that continue to threaten their open green spaces, the most important quality of these city parts. As part of the operation, a block of 100 apartments for people over 55 years was proposed to mark the end of a facility strip for the elderly. 
designed by MVRDV

İnşaat alanının genişliği doğrultusunda, çevredeki binalara yeterli güneş ışığı sağlamak göz önüne alındığında 100 üniteden yalnızca 87'sinin konumlandırılabileceği öngörülmüş. Bu duruma alternatif olarak geriye kalan 13 birim havada asılı kalacak şekilde tasarlanmış. 

To still provide adequate sunlight into the surrounding buildings - in accordance with Van Eesteren’s AUP regulations - only 87 of the 100 units could be realised within the block. By ‘cantilevering’ the remaining 13 units from the north façade, they are literally suspended in the air. 

© Rob 't Hart
 
Her daire, farklı bir bakış açısıyla şekillendirilmiş. Pencere konumları, balkon ölçüleri ve birbirinden farklı balkon materyalleri sayesinde her bir daire kendi karakterlerini kazanmış. Yapısal olarak ses yalıtımı için gerekli olandan 8 cm daha kalın olan duvarlar ile, yük taşıyıcı duvarların ağırlığını artırmak zorunda kalmadan, kiriş bağlantılarında bu ekstra kalınlığının kullanılması hedeflenmiş.

Each gallery is given a different perspective. By changing window positions, balcony sizes and varying balcony materials, the different flats acquire their own character. With the party walls constructed 8 cm thicker than structurally necessary (for sound insulation), it became possible to use this extra thickness for the connection of the cantilever trusses without having to increase the weight of the load-bearing walls.

© Rob 't Hart
Kuzey cephesine asılan parazit birimler sayesinde dış alan mümkün olduğunca açık ve yeşil tutulmuş. Bu şekilde alanda prototipik bir artış sağlanmış.

By hanging the extra units on the north facade the ground plane is kept as open and green as possible. A prototypic increase in density is achieved for these areas.

© Rob 't Hart
Design MVRDV: Winy Maas, Jacob van Rijs and Nathalie de Vries with Willem Timmer, Arjan Mulder, Frans de Witte
Facilitairy Office Bureau Bouwkunde, Rotterdam
Structure Pieters Bouwtechniek, Haarlem
Building Physics DGMR, Arnhem
Contractor
Intervam, Amsterdam