Workplace 3.0.1

KP57
KP

Dinamik Ahşap Kaburgalı Ara Bölücü, Hedef Filo Ofisi, 2014
© Gürkan Akay

 
Geçmiş…​

Değişen dünya düzeni ve hızla gelişen teknolojinin, birçok değişiklik ve gelişimi de beraberinde getirdiği görülüyor. Bu değişimlerin başında ise çalışma alanları ve koşulları sayılabilir. 1980’den 90’lı yılların ortalarına kadar henüz küreselleşmenin ülkemizde etkisini göstermediği ve personel sayısı 100’ün üzerinde olan ofis sayısının, bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olduğu söylenebilir. Bugünkü gibi her mahallede büyük hacimli plaza yapılaşması olmaması sebebiyle, ofis ihtiyaçları genellikle apartman daireleri devşirilerek ya da han tipi ofis binaları ile karşılanıyordu. Belirli bölgelerde ve nadiren ofis binaları ile karşılaşılıyordu. 1990 dönemi öncesi çıkan turizm teşvik kanunu ve eş zamanlı gelişen yapı teknikleri, İstanbul’da dikey olarak büyüyen bir yapılaşmayı tetikledi. Bu durum, yüksek ofis binalarının gelişimine, 1990 dönemi sonrası İstanbul’da tam anlamıyla yüksek ve karma bina yapılaşmasına zemin hazırladı. (Sakar, 2010).​

Organik Formlu Karşılama Alanı, Metrohm Ofisi, 2017
© Gürkan Akay​

 
Değişim...

Globalleşmenin etkili rüzgarları ülkemizde esmeye başlarken, birçok yerli şirket yabancı yatırımcılar tarafından satın alındı, şirketlerin hacmi ve sayısı büyürken, ülke ekonomisi de her yıl bu oranda büyüdü ve 2000’li yıllara geldiğimizde...
 
Hakan HABİF
Habif Mimarlık

Devamı için tıklayınız...