Where Are My Glasses?

KP

 © Venini


“Son zamanlarda cam mercek yerleştirilen gözlük çerçeveleri tasarlamakla ilgileniyorum. Aynı zamanda üfleme camla da ilgilenmeye başladım. Sonunda bu iki farklı dünyayı birbiriyle buluşturmayı düşündüm.”

“I recently spent a great deal of time designing spectacle frames to accommodate glass lenses. I also happen to have recently taken up glassblowing. So, I thought I would bring these two worlds together.”

Ron ARAD

“Gözlüklerim Nerede?” Ron Arad’ın kreatif ve volkanik vizyonuyla camın yeni, ironik ve zaman zaman provokatif bir ifadesi. Tasarımcının fikri, ham maddeyi yenilikçi bir süreçle tanıştırarak bu projeye hayat kazandırmış. Gözlüklerim Nerede?, VENINI’nin geçmişte ortaya çıkarttığı ürünler gibi herhangi bir stilizasyon ya da önyargıdan uzak, tamamıyla deneysel bir proje.

Where Are My Glasses? In Ron Arad’s creative and volcanic vision, glass reveals new, ironic and, at times, provocative formal expressions. The designer’s idea thus takes the raw material to new frontiers of processing techniques, bringing life to this project. As already in the company's long history, once again, the creative act is defined by extreme experimentation, free of any stylism or preconceptions.

Gözlüklerim Nerede?; cam ve metal ile renk ve şeffaflığı uyumlu bir üretim sürecinde birleştiren, üç vazodan oluşan bir koleksiyon. Ron Arad, VENINI'nin cam ustalarına, camı sıkı bir kemere benzeyen gözlük çerçevelerinin içine belirli bir noktadan üflemeyi önermiş.

Where Are My Glasses? is a collection of three vases, that combines glass and metal, and colour and transparency in a very harmonious production process. Ron Arad suggested VENINI's glassmiths to blow the glass within eyeglasses frames which at a certain point act like an almost too-tight belt.


Hammaddeye uygulanan kontrollü nefes kuvvetinin el işçiliği ile birleşmesi, camın kalıbı ve esneme kapasitesine rağmen orantısız esnemenin önüne geçmiş. Bu şekilde hayat bulan heykelsi form; yaşam, spontane formlar ve kontrollü yaratım süreci arasındaki uyumun bir sonucu. 

The deftly controlled force of the breath applied to the raw material alternates with the precision of the manual workmanship, attesting to the glass's capacity to stretch despite the presence of an undeformable mould, which holds in check its disproportionate expansion. A sculptural oxymoron has come to life, a harmony between the spontaneity of the forms and delicate control of them. 


Sonuç olarak; orantılı üfleme kuvveti uygulanmış camın, gözlük çerçevelerinin içinde kristalize olmasıyla her biri birbirinden farklı parçalara dönüşen bir vazo ortaya çıkmış.

The vase, at last, gives in to the opposite force of the glasses frames, crystallizing into extraordinary one-of-a-kind pieces.