Verimlilik

KP39
Özgül ATAY

Sürdürülebilirlik, yeşil bina, ekoloji kavramları artık yetmiyor. ‘Green Washing’ ile içinin boşaltılmış olması bir yana bu konuda yeni birşeyler söylemenin zamanı. Kaynakları doğru kullanmak, atığı tekrar ürüne dönüştürmek, temiz su kaynaklarını koruma altına almak kaçınılmaz eylemler.

Burada dönüp kendimize sormalıyız: Gerçekten gelecek nesilleri, dünyanın ve canlıların sürdürülebilir hayatını düşünerek mi hareket ediyoruz yoksa kendimizi mi kandırıyoruz?

Bireysel ve kurumsal olarak yapılacak çok şey var ve bu farkındalığın yayılması, bir yaşam tarzı olarak belirlenmesi, yaşam alanlarımızın buna göre düzenlenmesi, üretim süreçlerinin verimli kaynak kullanımını dikkate alması, vs...

Çok yeni bir kavram olmamakla birlikte Şubat 2014’de yayınlanan raporuyla Su Ayak İzi kavramına Türkiye özelinde dikkat çekiyor WWF.

Bunların hepsini Cradle to Cradle başlığında toplamak mümkün. Cradle to Cradle beşikteki her yeni bebek için umut ışığımız.

KONSEPT PROJELER® bu konuda doğru örnekleri yansıtmaya ve öncelik tanımaya yönelik olarak hareket ederken kullanılan kağıdın da endüstriyel ormanlardan elde edilmiş olmasını güvenceye alarak kendi farkındalığını oluşturuyor.

Daha fazlası Yılmaz ZENGER’in şiirsel anlatımında ve okuyanların düşüncelerinde...

Farkındalığımızı arttırması ve aksiyonlara dönüştürmesi dileğiyle,