The Interlace

KP

Minimum enerjiden maksimum verim elde etmeye yönelik çalışmaların yapıldığı akıllı şehirlerde; ulaşımı, akıllı trafik ışıkları ve otoparklar destekliyor. Akıllı veri, altyapı ve sistemler, şehirdeki gelişmelerin uygulamalarını kolaylaştırarak, artan dünya nüfusunda daha güvenli ortamlar oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Geleceğe uzanan bugünün mimari tasarımları, doğayla uyumlu ve teknolojik desteğin sağlandığı akıllı yapılar olarak şekilleniyor. Bu özellikleri taşıyan Interlace Projesi, sürdürülebilir mimarinin dünyadaki önemli örneklerinden biri. 2013 yılında Singapur’da tamamlanan yapının mottosu “Doğa ve alan tasarrufu”. Üst üste çapraz konumlandırılmış dikdörtgen şeklinde 31 adet apartman bloğundan oluşan tasarımın çatı bölmeleri, zemin ve sütun aralıkları yeşilliklerle donatılmış ve yapıda geri dönüşümlü materyaller kullanılmış.

Bloklar arasındaki hava akışı ve ışıktan tasarruf sağlanıyor. Bu sayede blok içindeki alanlarda daha aydınlık bir etkiye sahip olunmuş. Blokların çapraz konumu, alandan tasarrufu artırıyor. Çatıda yer alan bahçe ile sahip olduğu yeşil alan kapasitesini maksimum düzeye taşıyan yapı, yer üstü taşıt dolaşımına da olanak tanıyor. Bir toplu konut projesi olan Interlace bünyesinde; tiyatro plazası, su parkı, spa, bambu bahçesi, nilüfer göletleri, yapay şelale teras, oyun bahçeleri de bulunuyor.


Smart cities, where the main goal is obtaining maximum efficiency from minimum energy; are supported by transportation, intelligent traffic lights and parking lots. Smart data, substructure and some particular systems are facilitating the implementation of urban developments, as well as contributing to the creation of safer environments around the world.

Today's architectural designs which will be a part of the future, are shaped as intelligent constructions provided with technological support compatible with nature. The Interlace Project is one of the most important examples of sustainable architecture in the world. The structure which was completed in Singapore in 2013, has the motto of "Nature and space-saving". Consisting of 31 apartment blocks in a rectangular shape; is decorated all green 
by onfloor and column spacing, and the structure itself is created with recyclable materials.

Air flow and the gaps between blocks help natural lightning and ventilation. Thus, there is brighter effect inside of the block. The cross-positioned blocks save space of the ground. The garden, which is located on roofs, increases the green space capacity to the maximum level, allowing for the traffic of vehicles. Interlace, as a mass housing project; involves a theater plaza, a water park, spa, a bamboo garden, lotus ponds, artificial waterfall terraces and playgrounds.