Tetrys Building

KP
Pictures: © Pedro Mascaro

FGMF Arquitetos tarafından tasarlanan Tetrys Building projesi, São Paulo şehrinde kamusal alanla özel alanı yüksek güvenlik ihtiyacını karşılayacak şekilde bir araya getirmeye odaklanmış.

Designed by FGMF Arquitetos, Tetrys Building focused on creating a private space that promotes a better public space in São Paulo, where public space is scarce and people are fond of their high-tech security systems.


Yapı, tasarımı itibariyle ufak bir park alanından çoğaltılarak yaya yoluna cömertçe entegre edilmiş. Böylece banklar, bitkiler ve paylaşımlı bisiklet alanı, kamusal alanın bir parçası haline getirilmiş.

The building is visually integrated into the sidewalk, which is generously duplicated by a pocket park. Benches, plants, shared-bike rack are now part of the public realm.Bu alana bakan alçaltılmış bir bahçe ağacın tepesiyle temas sağlarken, su havuzu kamusal ve özel alan arasında geçiş sağlamış. Böylece bina sakinleri dış dünya ile sürekli temas halinde. Kent sakinleri ise, binanın zemin katını kentin bir parçası olarak benimseyip kullanabiliyor. Sadece binayı ve mahalleyi daha güvenli kılmakla kalmamış, aynı zamanda bu 20 metrelik kaldırımı yürümek, konuşmak, buluşmak, beklemek, oynamak ve hatırlamak için daha güzel bir alana dönüştürmüş.

The building is also a different object in the landscape, being recognizable from distance. The aim was to create a new landmark on a landscape full of average-looking and beige-with-small-windows buildings. The architects wanted not only people living in this building to feel happy to own a unique piece of design but also to give people in the surroundings a nice reference for their everyday landscape.


Farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt veren tasarım fikrinden hareketle pek çok farklı daire türü bir araya gelmiş. Balkonlu veya balkonsuz küçük stüdyolar, bahçeli veya bahçesiz dubleks daireler, büyük bir terasa sahip çatı katındaki daireler... Kuzeydoğu cephesinde bulunanlar daha büyük balkonlara ve manzaraya sahip. Sonuç olarak bu balkonlar yalnızca yapısal deformasyonu dengelemekle kalmayıp aynı zamanda çepeçevre çoğaltılan ve bina kimliğinin bütünü haline gelen çerçeve görünümlü elemanları sayesinde yapı ve estetiği ayrılmaz bir şekilde bir araya getirmiş.

Focusing on designing a building with a diversity of users, 67 apartments are a collage of many different types of apartments, attracting different types of people. Small studios with or without balconies, duplex apartments with or without a garden, apartments on the rooftop with a generous terrace… The ones on the north-eastern facade have bigger balconies and overlook the best view. Cantilevered, these balconies rely on elements that not only equalize structural deformation but also create the frame-like elements that are replicated all around and are a major part of the building’s identity: construction and aesthetics meet inseparably.