TeCe MİMARLIK

KP35
KP

● Tülin HADİ ve Cem İLHAN yönetimindeki TeCe Mimarlık’ın kuruluşundan ve faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Aranızda nasıl bir iş bölümü var?

Tece Mimarlık 1992 yılında kuruldu. Amacı yapılı çevre üretimine dair farklı ölçeklerde tasarımlar yaparak, alternatif öneriler geliştiren bir atölye/ofis olmaktı. Bu amacını doğrudan sipariş almak konusundaki süreçlerin doğasından ötürü ağırlıklı olarak yarışmalar üzerinden gerçekleştirdi diyebiliriz. Uzun bir dönem başarılı sonuçlar almasına karşın kamunun yarışma sonucu çıkan projeleri gerçekleştirmek konusundaki tutukluğu yüzünden 2000’li yılların başına kadar ortaya bu kanaldan bir yapı çıkamadı.

2003 yılındaki ODTÜ KKTC Kampus Merkezi yapıları bir kırılma noktası oldu. Sonrasında birçok farklı konuda uygulamalar yapmaya başladık. Eğitim ve kültür yapıları ağırlıklı olmak üzere turizm ve toplu konut projeleri üzerinde çalışır olduk. Kentsel tasarımdan hiç kopmadık. Bir yandan yaya köprüsü de tasarladık.

Ortaklar olarak ofisteki işlerin bütününden sorumlu olmakla birlikte doğrudan yürütücüsü olduğumuz projeler var tabii. Birbirimizi motive etmek, iş aşamalarını paylaşmak, kimi zaman acımasızca eleştirmek serbest. İşbölümü konusunda keskin bir ayrım yok diyebiliriz.

● TeCe Mimarlık için “ekip” ve “ekip olmak” ne ifade ediyor?

TeCe için ekip olmak aynı amaç doğrultusunda ahenkli bir şekilde üretmek; ortak akıl ve sinerji yaratacak bir şekilde üretmek demek. Bizimle aynı heyecanı paylaşan genç bir takımımız var.

Herkesin her konuda az çok yetkin olduğu bir ekip olmakla birlikte kim hangi konuda daha çok heyecan duyuyorsa o alanda üretmesi için özen gösteriyoruz. Kimimiz detayların içinde kaybolmayı, kimimiz ana fikri geliştirmeyi, kimimiz bu fikri nasıl daha iyi sunabileceğimiz, daha etkili bir şekilde ifade edebileceğimiz konusunda çalışmayı seviyor.


● Ekibiniz kimlerden oluşuyor? Motivasyon, uyum ve devamlılığı nasıl sağlıyorsunuz? Ekip içinde faklı tecrübelere sahip insanların proje tasarımı üzerinde karar verme süreci nasıl şekilleniyor?

Ekibimiz 20 yıldır fazla büyümeden çalışıyor. Düzenli aralıklarda katılımlarla sürekli yenilenen genç bir kadrodan oluşuyor. Farklı kültür ve birikimlere sahip bir grubuz. Tabii ki diğer disiplinlerden uzman kişi ve gruplarla sürekli iletişim ve karşılıklı bilgi akışı halinde gelişen bir ilişkimiz var.

Yürütülen projeler üzerinde herkesin söz söyleme hakkı var. Katkı koyan her fikir projeyi daha olgun ve tutarlı bir noktaya taşıyor. Örneğin, en son aşamalarında bile haklı bir gerekçeyle getirilen bir eleştirinin, farklı bir fikrin dikkate alınması ile radikal revizyonlara uğrayan projelerimiz var.

● Başarılı bir ekip için gereken temel özellikler nelerdir sizce?

Başarılı bir ekip bireysel yaklaşım yerine “biz” anlayışına sahip olmaktır. Ortak bir amaç doğrultusunda, yaratıcı yöntemler kullanarak, birbirine bağlı bir biçimde çalışmak demek.
Ekibin sağlıklı işlemesini sağlayan temel bir şart da bireysel rekabeti değil ortak başarıyı gözeten kişilerden oluşmasına özen göstermek.

● Ekip bütünlüğü içinde işveren (yatırımcı ve mimarlık ofisi sahibi) rolü ve konumunu değerlendirir misiniz?

Burada işverenin rolü size nasıl bir beklenti ile geldiğiyle ilgili. Yani en baştan tarif edilmiş bir çözümün işverence tek yönlü dayatıldığı bir çalışma biçimi mi yoksa çözümü birlikte üretmeye hazır, mimari grubun birikimini değerlendirmeye samimi olarak açık bir işveren mi söz konusu olan?

Tabii ki burada işverenden gelen istekleri iyi tercüme eden empatik bir yaklaşım sergileyen mimari bir tasarım anlayışını unutmamak lazım.
Kısacası dengeleri bu anlamda sağladığınız bir çalışma ortamı bir anlamda işvereni de ekibin parçası haline getiriyor.


● Günümüzün zorlayıcı etkenlerinden “mobilite” mimariyi ve mimari ekipleri nasıl etkiliyor? Mobil hayatı kolaylaştıran mimari çözümler olarak yakın gelecekte nelerle karşılaşabiliriz?

Mobilite, her an her yerde üretebilmeyi mümkün kılan bir olgu. İletişim teknolojilerinin giderek tüm gündelik yaşamı kapladığı bir çağda proje tasarlamanız ve geliştirmeniz için nerede olduğunuz çok fark etmiyor gibi. Dünyanın çok farklı iki ucunda konumlandığınız halde aynı proje üzerinde çalışabiliyorsunuz. Ancak bunun da bir sınırı var bize göre. Karşılıklı doğrudan iletişim kurmak projenin kritik aşamalarında şart. Bundan kaçış yok. İşverenler doğrudan ve yüzyüze iletişim kurmayı seviyorlar sonuçta.

Ford-Otosan Yaşam Merkezi

● Yakın dönem projelerinizden VKV Gölcük Ford Otosan Kültür ve Yaşam Merkezi ile Mimarlar Odası 2012 Yapı Dalı Ödülü’nü kazandınız. Bu proje hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Ford-Otosan Yaşam Merkezi, endüstriyel üretimin karakterize ettiği bir yapılaşma çevresi içinde yer alıyor. Yoğun yeşil bir ağaçlık şerit, alanı tesislerden ayırıp, kendi içine dönük doğal bir ortam yaratıyor. Arsanın kendine özgü karakteri nedeniyle spor ve kültür etkinliklerinin yer alacağı yeni yaşam merkezini oluşturan yapılar, ayrık kitleler halinde arsanın karakteristiği olan koruluk içinde konumlanıyorlar.

Kompleks bütünündeki bütün mekânlar doğal peyzajla görsel ilişki kuruyor. Mekânların hepsi doğal olarak aydınlatılıyor. VKV projesi aslında inandığımız birçok değeri temsil etmesi açısından önemli bizim için: topografya, tabiat, rüzgâr, güneş gibi ait olduğu yerle kurduğu doğrudan ilişki, tevazu, sahicilik, malzemenin yorumlanması, mekânsal akışkanlık… Tüm bunlardan daha da önemlisi yakın çevresindeki sosyal yaşamı zenginleştiren, oraya değer katan, kamusal alanın gerçek anlamda parçası olan bir proje olması.


● Son olarak, son dönemde üzerinde çalıştığınız projeleri ve geleceğe yönelik hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

Şu anda eğitim yapıları üzerinde çalışıyoruz. MEB in açtığı eğitim kampusleri yarışmasında Urfa kampusunde ekibimiz birinci oldu. Bir yandan önemli bir grubun Ar-Ge kompleksini tasarlıyoruz. Konut projelerine devam. Kentsel dönüşüm kapsamında Kadıköy bölgesinde alternatif bir yaşam formatı mümkün mü onu çalışıyoruz.

En ikna edici yolun göstererek, inşa ederek kısacası yaşayarak tecrübe etmek olduğuna inanıyoruz. Geleceğe dönük olarak şunu söyleyebiliriz: çizgimizden ödün vermeden sözümüzü yapılar üzerinden söylemeye devam etmek… ■