Sunqiao Kentsel Tarım Bölgesi

KP54
KP


Şangay yaklaşık 24 milyon insanın yaşadığı dünyanın en büyük şehirlerinden biri. Bu kalabalık nüfusa gıda sağlamak ise oldukça zor. Bunun yanında Çin 123.000 kilometrekarelik tarım alanını kentleşme ile kaybetti ve Çin Çevre Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre ülkedeki tarım alanlarının altıda birinde (yaklaşık 200.000 kilometrekare) toprak kirliliği olduğu tahmin ediliyor.

Şehirlerden uzak büyük ölçekli kurumsal çiftliklerin Batı’daki örneklerinden farklı olarak, şehir içinde etkin olan küçük ölçekli çiftlikler, Asya’nın en dinamik mega kentlerinden biri olan Şangay tarafından aktif bir şekilde destekleniyor. Bu ilerici yaklaşım sürekli büyüyen metropolün tarım alanlarını dikkatli yönetmesine imkan sağlarken, tarımsal biyoçeşitliliği de artırıyor. Bununla birlikte birçok şehirde olduğu gibi hızlı büyüme ve kentleşme bu tarım alanlarını da tehdit ediyor. Kentsel tarıma yeni bir yaklaşım olan Sunqiao projesi ise bu paradigmayı değiştirmek niyetinde.

2017 sonlarında, Şangay havaalanı ile şehir merkezi arasındaki bölgede inşaat çalışmalarının başlaması beklenen Sunqiao projesi dikey tarım sistemlerinin halka açık alanlar ile bağlantılı olmasına odaklanıyor. Şangay’ın kentsel gıda üretiminde lider olmak gibi bir amacı olsa da Sunqiao sadece dikey gıda fabrikaları yaratmanın ötesinde bir çalışma. Açık ve kapalı tarımsal alanların birleştiği sağlam bir kamusal alan sunan Sunqiao projesi, kentin en önemli işlevlerinden biri olarak gıda üretimini destekleyerek kentsel yaşam için yeni bir fikir sunuyor. Sunqiao, Şangay’ın yerel kaynaklı gıdalara olan talebini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda kentli çocuk nesillerin gıdaların nasıl yetiştiğini görmelerini sağlıyor.


Batı dünyasında Çin ekonomisi imalat sanayii olarak görülüyor olmasına rağmen, Çin aslında dünyanın en büyük tarımsal gıda üreticisi ve tüketicisi. Tarım sektörü, Çin’in toplam GSYİH’sının yaklaşık ’ünü temsil ediyor. Birleşik Devletler’de ise tarım, GSYİH’nın yaklaşık %5,7’sini oluşturuyor. Çin’de tarım, dünya nüfusunun %20’sini beslerken, Çin vatandaşlarının %22’sine istihdam sağlıyor.


Son yıllarda, Çin’in tarımsal koruma politikalarına odaklanması, yoksulluğun önemli ölçüde azalmasına ve gıda güvenliğinin artmasına katkıda bulunuyor. Tarım, biyoteknoloji, tekstil gibi sektörlere erişimden faydalanan yeni endüstriler gelişiyor ve Çin’in hızlı ekonomik büyümesine katkıda bulunuyorlar. Modernleştirme ve mekanizasyon yoluyla tarıma, ulusal düzeyde yapılan yatırımlar, ekilebilir arazinin genel olarak azalmasını telafi etmeye çalışıyor. Bununla birlikte, geleneksel tarım, doğal kaynaklar üzerindeki artan baskılar karşısında birçok zorlukla karşı karşıya bulunuyor. Su sıkıntısı, ormansızlaşma, toprak kirliliği ve çeşitli verimsizlikler küçük tarım alanlarını olumsuz etkiliyor.

Şangay, şehir sınırları içerisinde tarım arazilerini muhafaza ederken, yerel üretim ve dağıtımı kontrol altına alarak hem gıdayı hem de çiftçileri korumak için sürekli bir gayret gösteriyor. Bu sistem, verimliliği artırıp, maliyetlerini düşürerek yerel çiftçileri korumaya çalışıyor. Sunqiao; tarımın, yerelleştirilmiş çiftliklerin daha sağlam bir ekonomiye katkıda bulunmasını sağlayarak daha büyük ekonomik çıkarlara ulaşılacağı düşüncesiyle bu politikayı geliştiriyor. Toprak fiyatlarının yüksekliği, geleneksel yatay çiftçiliğin küçük karlar elde etmesine neden olurken Sunqiao, Çin hükümetinin araziyi tarım amaçlı olarak muhafaza etme stratejisinin daha karlı olacağını ve daha iyi bir kullanım sağlayabileceğini gösteriyor. Bu yaklaşım, daha sürdürülebilir bir yerel gıda ağını aktif olarak desteklerken, restoranlar, pazarlar ve bir mutfak akademisinin içinde olduğu topluluk programı aracılığıyla şehirdeki yaşam kalitesini artırıyor.