Diana CABEZA

KP59
KP

Encuentros
© Estudio Cabeza

● Tasarım felsefenizi nasıl tanımlarsınız? Nelerden ilham alıyorsunuz?

Ülkemi baştan başa doğayı gözlemleyerek ve arazinin dilini okuyup, insanların yerleşeceği bağlamları hayal ederek gezdim. Ölçülemeyen, sınırsız, devasa, sonsuz, geniş, uçsuz bucaksız ve kuşatılmamış Güney Amerika toprakları, bir alan belirleyip sınırlamak ve ona insan ölçeği ile müdahale etmem için bana meydan okuyor... Bu topraklar ve insan vücuduna olan ilgim benim ilham kaynağım; erkek - kadın kas ve kemikleri, mekân ve bağlama uyum sağlamaları; yokluklarında bir iz, bir ayak izi bırakmaları... Odak noktam insan ve bağlam, gövde ve destek ile bunların arasındaki boşluğu yakalamaya, tasarlamaya çalışmak. Bu ruhani katmana bir kimlik ve varlık bahşetmeye çalışmak. Kavramak ve maddeleştirmek istediğim işte bu temas alanı...

● How would you define your design philosophy? What inspires you?

I travel throughout my country observing nature, and reading the language of its landscapes, imagining contexts to be inhabited. Immeasurable, limitless, immense, infinite, vast, boundless, endless, unconfined, our South American landscape challenges me to set limits and demarcate a territory; defying me to intervene it with a human scale… This landscape and my interest in 
human body are my sources of inspiration; male and female bones and muscles adjusting to space and a context, leaving a trace, a footprint, in their absence... My focus is man and context, body and support, trying to capture and design the space in-between. Trying to grant identity and entity to this immaterial layer. It is this space of contact that I wish to apprehend and materialize...

Devamı için tıklayınız...