Shelter for Victims of Domestic Violence

KP
Amos Goldreich Architecture & Jacobs Yaniv Architects​

Biri Sosyal İşler Bakanlığı, diğeri tarafından tamamlanan yardım kuruluşu tarafından iki brief verilmiş. Yardım derneğinin brief ve tasarım sürecinde büyük etkisi olmuş. 12 ailenin bireysel mahremiyete ihtiyaç duymasının yanında birbirleriyle ve ilgili personelle birlikte etkileşime geçebilmeleri gerektiği düşünülmüş. 

The architects were given two briefs: one was set out by the Ministry of Social Affairs, the other, which complemented it, by the charity. The charity was very involved in the development of the brief and the design discussions, stipulating that the shelter needed to accommodate up to twelve families, all of whom require individual privacy, yet need to coexist with each other and with the staff who look after them.


 © Amit Geron
Barınak; çeşitli alanlar - ortak alanlar, anaokulu, bilgisayar odası, çamaşır yıkama tesisleri, mutfaklar ve yemekhane, her aile için bağımsız yaşam alanları, personel barınağı, yönetici ve personel için ofis alanlarının (sosyal çalışanlar dahil) yanında bir çocuk psikoloğu, ev kadınları, çocuk bakım uzmanı ve bir yarı zamanlı bir avukata ev sahipliği yapıyor. Psikoterapist, drama ya da sanat terapistlerinin yanı sıra, kozmetisyenler, kuaförler, refleksoloji ve dövüş sanatları uzmanları gibi gönüllülerin yanı sıra, çocukların çalışmalarına ve bilgisayar becerilerine yardımcı olan diğer profesyonel çalışanlar da bu ekibin bir parçası.

The shelter houses a diverse range of functions - communal areas, a kindergarten, a computer room, laundry facilities, kitchens and a refectory, independent living quarters for each family, staff accommodation, office areas for the shelter’s manager and staff (including social workers, a child psychologist, housemothers, a child care worker, and a part-time lawyer). There are additional professional workers: psychotherapist, drama or art therapists, as well as volunteers such as cosmeticians, hairdressers, reflexology and martial arts practitioners, and others helping children with their studies and computer skills.

© Amit Geron
İç avlunun yeşil alanı, sakinler için huzur dolu bir buluşma yeri olarak konumlanmış. Ayrıca, ev sahibi anne ile ailesi, kadınlar ve çocukları arasında optimum görsel bağlantılar sağlayan işlevsel bir amaç gözetilmiş. Alandaki iç koridor, iç ve dış mekânları birbirine bağlamış ve kadınlarla çocukların etkileşimde bulunabileceği serbest akışlı bir alan yaratırken aynı zamanda personelle etkileşim kurulabilecek bir alan sağlamış.

The green sanctum of the inner courtyard plays a crucial role as a meeting place for the residents. It also serves a functional purpose, providing optimum visual connections between the house mother and the families, as well as between the women and their children. The surrounding internal corridor (or ‘street’) connects the inside and outdoor spaces and creates a free-flowing space in which women and children can interact, while at the same time maintaining mutual sight lines between them and the staff.

© Amit Geron
Tamamı sürdürülebilir, dayanıklı ve az bakım gerektiren, yerli bitkilendirme özelliğine sahip peyzaj düzenine özel malzemeler seçilmiş. Binanın çevre stratejisinin sürdürülebilirliğinin yanında yapı malzemeleri yerel olarak tedarik edilmiş, kilit alanlar doğal olarak havalandırılmış ve mekanik havalandırma sistemleri yüksek enerji verimliliği sağlamış. Barınak, ayrıca sıcak su ihtiyacı için güneş panellerine sahip.

The materials are all sustainable, durable and low maintenance, with special attention paid to the landscaping scheme which features indigenous planting. The building’s environmental strategy is highly sustainable – the building materials have been locally sourced, key areas are naturally ventilated and mechanical ventilation systems are highly energy efficient. The shelter also uses solar panels to heat all water.


Farklı coğrafyalardan sığınağa gelen kadınlar, diğer sakinler için yenilikçi ve güvenli bir atmosferin kurulmasına katkı sağlıyor. Empati ve merhamet, adli yardım, tıbbi yönlendirme, yeni evlerin yerleştirilmesinde yardım ve temel mobilya ve ekipmanlarla çalışanlar, kadınların özsaygılarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Women come to shelters from different locations and so the building creates a caring and safe basis of change for residents who choose to stay. They receive empathy and compassion, legal aid, medical direction, help in locating new homes and assistance with basic furniture and equipment. The charity and staff make a dramatic change to the women’s self-esteem.

Client No To Violence
Architect Amos Goldreich Architecture (London) with Jacobs Yaniv Architects (Israel)
Main contractor Efrata 2003 Ltd.
Engineers: Tweg Engineers Ltd.
Project Management M.Barnea Engineering and Building Ltd
CDM Barkan Ltd.
Drainage Irna Dubitzki
Electrics New Edge
A/C Engineers Yovlim Ltd
Landscaping Itamar Landscape Architecture Ltd
Silicate Brick Façade Ackerstein Home
Location Near Tel-Aviv, Israel