Reflection House

KP55
KP

İsrail’in Safed kentinin tarihi bölgesinde yer alan Reflection House, yeniden tasarlanıp planlanan, konut amaçlı bir yapı. Safed’in tarihi bölgesinde yer alan eski taş binaların oluşturduğu kalabalık konut ağı, eskiyle yeninin korunması ve yenilenmesi arasında ve geleneksel ile modaya uygun arasında bir diyaloğun dikte edildiği karmaşık bir bağlam yaratıyor.

Ev, bir iç avlu etrafına, İbranicedeki “Chet” ( ח) harfi şeklinde inşa edilmiş, eski bir taş bina. Orijinal planda beş kat mevcut: Şarap mahzeni, 3 yaşam alanı katı ve üst kat- balkonlar ve dış alanlar. Planlama konsepti, iç mekân ile dış mekân ve kamu ile özel arasında bağlantı kurarken, koruma ve yenileme değerlerini içeriyor. Bir dış alan olan avlu, yeni evde bir kamusal alan olarak işlev görürken, çevresel alanlar yeni evin özel alanları olarak işlev görüyor.


Tasarımcılar Henkin Irit ve Shavit Zohar, evin bulunduğu alanı kapsamlı bir biçimde inceledikten sonra, karmaşık dokümantasyon aşaması ve alanın çeşitli biçimsel ve malzeme özelliklerini tanıyarak projeye başlamışlar. Taş duvarlar, kemerler, taş nişler ve etkileyici su kuyusu bu aşamada incelenmiş. Bu aşamadan sonra, plan ve farklı bölümler birleştirilmiş. Yapı, etkileyici bir dikey bölüme sahip; hafif bir çelik ve ahşap köprü, kamusal alana bitişik iki kütleyi birbirine bağlıyor. Bu köprü dikey sirkülasyonu belirleyen orijinal merdiven basamaklarıyla uyum gösteriyor.


Evin tasarımı orijinal kireç taşları, kemerler, tonozlar ve nişler vasıtasıyla eskiyi sunarken, şeffaf ve yarı şeffaf camın yanı sıra beton, mozaik, çelik ve kalay kaplama gibi malzemeler yeniyi temsil ediyor.

Yapının programı zemin katta mutfak, salon ve yemek köşesini içeriyor. Bodrum katında depolama yeri ve ev sahiplerinin torunlarının oynamaları için bir alan yer alıyor. Misafir odası, tuvalet ve duş orta katta. Üst katta ise banyo ve tuvaleti bulunan yatak odası ve çalışma alanı bulunuyor. Bu alan, aynı zamanda balkon ve dış mekânlarla birbirine bağlanan, farklı iki kanada giden bir köprüden oluşuyor.

Üst kat ise çevrenin muhteşem manzarasını ve özellikle Meron Dağı’nı gören büyük bir balkonla tamamlanıyor. ■