Primary School in Ulyankulu

KP


Ulyankulu, Tanzanya'daki çocuklar, aşırı derecede sıcak havaya maruz kaldıkları okullarda eğitim görüyor. Çocuklara gölge, yeşillik ya da herhangi bir ek dış mekân altyapısı sunmayan bir çevre yerine önerilen yeni nesil sınıf modülü; okul saatlerinden sonra iyi vakit geçirilebilecek, alabildiğine açık bir alana konumlanmış. Yüksek çaplı havalandırma, verimli inşaat ve yerli tuğla kullanımıyla hayata geçen proje, bütün bunların yanında yerel ustalara iş kapısı açmış.

Nowadays children in Ulyankulu, Tanzania attend schools that are easily overheating, set in a surrounding that does not offer generous outdoor shadow and greenery nor any additional outdoor infrastructure for kids to play, spend after school hours. The proposed class module is designed for generous ventilation, efficient construction, use of locally produced bricks and employment of local craftsmen. 

Çatı yapısı, birincil tavan ve sınıf tavanı arasında hava akışı sağlayarak sınıfın aşırı ısınmasını önlüyor. Tüm çatılar, yeraltında depolanan yağmur suyunu toplayarak öğrencilerin yılın zorlu kuraklık dönemlerinde sudan faydalanmalarını sağlayacak altyapıya sahip.

Proposed roof structure prevents overheating of the classroom by allowing air to flow between the primary roof and the class ceiling. All of the roofs are able to collect rainwater, which will be stored underground and supply all students with necessary water during harsh annual draughts.

Önerilen tipolojide yeşillik yanında konumlanan projenin sıcaklık sorununa çözüm sağlayabileceği düşüncesiyle hareket edilmiş. Sınıf geometrisi, sıcak havanın ağaçlar sayesinde kolaylıkla uzaklaşmasını sağlayarak soğuk havayı sınıf içindeki bitki altından emerek soğutmaya imkan tanıyor. Buna ek olarak, termal kütlenin gece boyunca sahip olduğu daha düşük sıcaklıkla gün boyunca sınıfın soğumasına yardımcı olabileceği kalın bir altyapı inşa edilmiş.

Proposed typology is doubly beneficial if located near greenery. Classrooms geometry allows the hot air to easily escape in the direction away from the tree, thus sucking the cold air from underneath the plant inside the classroom, cooling it down. Additionally, it is built on top of a thick foundation on which thermal mass accumulates colder temperatures during the night and helps to cool the classroom down during the day.


Ulyankulu Kilisesi tarafından tavsiye edilen mevcut arsa, bugün mevsimlik tarım için kullanılan orta verimli bir arazi. Üç büyük mango ağacına sahip arsanın bir kısmı, okulun konumu için en uygun yer olarak seçilmiş. Her sınıf; pasif soğutmada en yüksek verimi alabilmek ve mango ağaçlarının gölgeliklerinin altında bir iç avlu oluşturmak için ağaç parametresi boyunca yerleştirilmiş.

Available plot proposed by the Ulyankulu Church is a generous piece of land today partially used for seasonal agriculture. A part of the plot with three grand mango trees was chosen as a place most suitable for the placement of the school. In order to grant the highest efficiency of the passive cooling of each class and create an inner central courtyard beneath the canopy of the mango trees classrooms were located along the tree parameter.


Birbirinden ayrı kimlik ve renkleri olan sınıf avlularında kullanılan çok amaçlı serpantin duvarlarla salıncaklar ve kaydıraklar oluşturularak sürekli bir oyun alanı kurulabiliyor. Yerel yapı tekniklerinden esinlenen açıklıkların çeşitliliği ve şekilleriyle okul; yerel estetik ve kültürle birleşmiş hareketli bir karaktere sahip.

Each classroom courtyard is given a unique identity and color. The serpentine wall is perforated in multiple places and equipped with equipment like nets, swings, and slides becoming a continuous, playground. Multiplicity and shapes of the openings inspired by local building techniques give the school a playful and ornamental character anchoring it within local aesthetic and culture.
 

Client WAYAir Foundation
Partner Caritas Tabora
Design Iwo Borkowicz (JEJU.studio), Adam Siemaszkiewicz (JEJU.studio), Łukasz Rawecki (ARH+)
Structural Engineer Olgierd Rutnicki (Akon)