Nordea Seaport Office

KP60
KP

Nordea bir iş aracı olacak ve imaj oluşturacak bir çalışma mekânı yaratmak için partner arayışındaydı. Polonya’da iş ortamı değişim gösterdiğinden, dinamik bir gelişim için yeni çalışanları cezbedecek modern bir BT markasının şekillendirilmesi gerekliydi. Nordea tarafından seçilen değişim modelinin üç ayağından birisi ekip çalışmasını teşvik eden modern ofislerdi. Çalışma ortamı gerçek bir iş aracı olmalı. Tri-City’deki en iyi ofisi yapmak gibi zor bir işle karşı karşıya kaldık. Tensor XYZ - Gdynia merkezli, yerleşik sekiz katta yaklaşık 10.000 m2‘lik üç binadan oluşan bu kompleks, Nordea grubunun platformlardan ve BT sistemlerinden sorumlu programcılardan oluşan 680’den fazla çalışanını barındırmak üzere inşa edilmişti.

Nordea was searching for a partner to create a space for work which would be a business tool and an image-building engine. As the business structure in Poland evolved, it was necessary to shape a modern IT company brand so as to attract new employees for a dynamic development. One of the three pillars of change chosen by Nordea involved modern offices promoting teamwork. The working environment should be an actual business tool. We faced a challenge of building the best office in the Tri-City.
Tensor XYZ - this Gdynia based complex of three buildings of almost 10,000 square metres on eight floors was built to host offices for more than 680 employees - programmers responsible for platforms and IT systems at companies of Nordea group.


Devamı için tıklayınız...