Museum at Prairiefire

KP62
KP
© Sam Fentress

60 dönümlük yeni bir banliyö yaşam, iş, eğlence projesinin imza binası olan Prairiefire Müzesi, Amerikan Tabiat Tarihi Müzesi’nden birinci sınıf seyyar sergiler sunan bir toplum merkezi olarak tasarlanmış. Yerel nüfusu daha geniş kültürel ve bilimsel etkinliklere dahil ederek müze, bölgenin zengin öyküsünü mimari açıdan kutlarken onu daha geniş bir bağlama dayandırıyor ve toplum için bir kimliğin oluşturulmasına yardımcı oluyor. Renk ve heykel biçimlerinin kullanımıyla tasarım çevresiyle güçlü bir tezat yaratıyor fakat aynı zamanda yeni ve kışkırtıcı bir yerellik yaratmak için farklı malzeme, biçim ve teknolojileri en iyi şekilde düzenleyerek yerel hassasiyetleri göz önüne alıyor.

As the signature building of a new 60-acre suburban live-work-play development, the Museum at Prairiefire was designed as a civic hub featuring world-class traveling exhibits from the American Museum of Natural History. By engaging the local population in broader cultural and scientific experiences, while architecturally celebrating the rich story of the region, the Museum grounds it within a larger context and helps forge an identity for the community. Through the use of color and sculptural forms, the design boldly contrasts with the surroundings, but touches the sensibilities of the locality by orchestrating distinctive materials, shapes and technologies to produce a new and provocative regionalism.


© Lian Davis

Rengin Prairiefire Müzesi tasarımındaki rolü, bölgenin kendine özgü kimliğini anımsatma amacını gerçekleştirmek için kritik öneme sahip. Prairiefire Müzesi, bölgenin hikayesini bir bina tasarımında somutlaştırmak ve insanları duygusal olarak mimarisiyle birleştirmekle banliyönün gururlu, bağımsız ve sürdürülebilir toplum haline gelmesini sağlayan ve insanları yaşadıkları yere ruhsal olarak bağlayan bir sembole dönüşüyor...

The role of color in the design of the Museum at Prairiefire was critical for achieving the goal to celebrate the region’s unique identity. By embodying the story of the region in a building design, and emotionally engaging people with its architecture, the Museum at Prairiefire has become a symbol that connects people spiritually to where they live, allowing the suburb to become a proud, independent and sustainable community...

Devamı için tıklayınız...