Murat KADER

KP44
KP

Mimari ve İnşaat sektörü açısından 2014...
Öne çıkanlar, farklılıklar...
2015 için öngörüler...


2014’e dair...
Son yıllarda konut alımı, imar yönetmelikleri, yabancıların taşınmaz edinimi, konutta KDV, çevre ve enerji yönetimlerine yönelik düzenlemeler ve kentsel dönüşüm mevzuatı inşaat sektörünü doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren düzenlemeler gündemimize hızla girdi. Bu süreçte sektörümüz yoğun bir çalışma dönemini de geride bıraktı 2014 ile.

Ben tüm bu gelişmeleri çok olumlu buluyorum. Özellikle İstanbul’u ele alırsak projeler bu değişimlerden etkilendi, bazı süreçler başladı, bazen durduruldu, mevzuat veya uygulamaya yönelik değişiklikler yapıldı ve tekrar start alındı. Tüm bu gelişmeler 2014 yılına kadar uygulamaları bir şekilde sekteye uğratan eksik düzenlemelere dikkat çekiyor.

Bir mimar olarak inşaat ve gayrimenkul sektörü için en doğru yorumu kendi projelerimiz üzerinden yapabilirim. Çünkü gayrimenkul gerçekten çok dinamik bir sektör; inşaat sektörü ise 2014 yılında hız kaybı yaşamış olsa bile hala ekonomimizdeki temel itici güç. İş ortaklarımızdan, yatırımcı ve uzmanlardan gözlemlediğimiz kadarıyla mimari değer katılmış ve “fonksiyonel bir kütle” değil de “kullanışlılık ve ergonomi çerçevesinde tasarlanmış yapılar” projelerinin değerlerini gözle görülür biçimde yükseltiyorlar. Projelerimizin satışları ise inşaat sürelerine oranla çok daha hızlı ilerleyebiliyor.

Adana Sheraton

2015 için...
2014 yılı kentsel dönüşüm yılı oldu diyebilirim, pek çok proje artık riskli alanlarla ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanıyor. 2015 yılında da bu trend artarak ve büyüyerek devam edecektir. Dönüşümün gündeme getirdiği esas konu kent merkezinde yer alan bölgelerin arsa fiyatlarının, manzara ve konum değerlerinin göz ardı edilemeyecek kıymette oluşu, yüksek getirili oluşudur. Bu da inşaat şirketlerini konut fiyatlarını arttırmaya yönlendiriyor elbette.

Bu noktada finansal bir analiz yapılarak bankalar, inşaat şirketleri ve konut sahipleri/konut alma adayları arasında kusursuz şeffaflık sağlanabilmeli. 2013 için bir gayrimenkul ve inşaat sektör krizi beklentisi vardı; 2014 de benzeri bir beklenti ile geride kaldı. 2014 yılında ülkemizde yabancıların oturma izni alabilme, kendi ülkelerindeki güvenlik sorunları veya göç gibi sebeplerle konut alımlarının arttığını biliyoruz. Tüm değişkenleri iyi hesaplamak ve şeffaflık, sektörde kötü sürprizlerin yaşanmasını engelleyebilir. Sektörde en çok konuşulan konulardan birisi de konutta arz fazlası. Bu da özel olarak analiz edilmesi gereken diğer bir konu, konut sahibi olmak isteyen Türk vatandaşları ve konut almak isteyen yabancıların sayısı 2015’te artabilir.

2015 için kişisel görüşüm şudur ki uygulama, örnekler ve alınan dersler arttıkça ve bilgi biriktikçe çok daha başarılı işler ortaya çıkarabileceğiz. Bundan sonraki süreçte kentsel dönüşüm projeleri kesinlikle çok önemli bir süreç. Ancak halkımızın bu konuda iyi bilgilendirilmesi zaruridir. Kamu spotlarının yayınlanması, bilgilendirmeler ve yerel yönetimlerin düzenleyebileceği seminerler faydalı olacaktır. 2014 yılında bu sürecin, halkımızın konuya yabancı olmasından dolayı, yavaş ilerlediğini gözlemledik. Fakat ben 2015 yılında özellikle kentsel dönüşüm sürecinin farklı işleyeceğine inanıyorum.
Örneğin yeni yılda gayrimenkul ve inşaat sektörlerinin özel ya da devlet kaynaklı finansman ve sigorta desteği görebilmesine de ihtiyaç olabilir. 2015 yılında yasal düzenlemeler ve pratikteki uygulamalar tam olarak üst üste örtüşebilirse mimarı, inşaatçıyı ve vatandaşı belirsizliklerden tamamen arındıracak ve aydınlatabilecek.

Sonuç olarak tecrübelerimiz arttıkça sektörümüzü de geliştirebileceğimize inanıyorum. 2013-2014 İnşaat Sektörü güven endekslerinin çok ekstrem kırılmalar yansıtmamasından da destek alarak, pozitif bir bakış sergiliyor, 2015’i de güzel umutlarla bekliyoruz.

Öte yandan çok güzel binalar yapıyoruz, ama şehir planlaması konusunda sektör olarak eksik olduğumuzu düşünüyorum. Ölçekler büyüyor, ama aynı ölçekte şehir planlaması yapılmıyor. Oysa o güzel binaların dışına çıktığımızda nefes almamız ve bulunduğumuz kentten keyif alarak yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu anlamda farkındalığımızın arttığı ve daha da artacağı bir 2015 bizi bekliyor.

Vadistanbul