Mothers Home Ljubljana

KP

©  Blaž Budja
 
Anne Evi; Slovenya Çalışma, Aile, Sosyal Politikalar ve Eşit Fırsatlar Bakanlığı'nın sosyal programının bir parçası olarak Ljubljana Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçmiş. Projenin amacı, genç ve çocuklu anneler hayatlarının bir döneminde karşılarına çıkan sosyal zorlukların üstesinden gelirken onlara destek olabilmek. Anne Evi için bina sakinlerinin hikayelerini güvenli bir çatı altında toplayacak formu tasarlayan Jereb in Budja Arhitekti; korunma ve iletişim, dinlence ve aktivite, kurum ve yuva, toplum ve aile, toplumsal ve kişisel, önce ve sonra dualitelerini baz alarak bu projeye imza atmış.

Mothers home is part of a social programme of Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities of Slovenia and partially co-founded by Municipality of Ljubljana. Its goal is to lend a helping hand to mothers with young children in social difficulties. Context is formed mainly on the programme and its location. It revolves around dualities that present themselves: Protecting and connecting, respite and activity, institution and home, society and family, communal and private, before and after.
Jereb in Budja arhitekti d.o.o.
 
Yapının dokusu, kurumsal  teknik alan ve bina sakinleri için ortak - özel alan olarak iki şekilde oluşturulmuş. Evin tasarımı bireysel ve sosyal alanların iç içe olduğu, ailelere özel alan ve güvenli bir yuvanın yanında yeni ilişkiler, sosyal beceri ve kişisel gelişim sunan ortak yaşam alanı konseptine sahip.

The content is divided between institutional and technical part of the programme on one side and communal and private areas for residents on the other side. Design of the house is based on a co-living concept, where private and social slide closer and thus offer a new learning experience in social skills and personal growth with the emphasis on forming new relations while still maintaining a sense of privacy and shelter.  
 
©  Blaž Budja

Yapının bitişlerinde yağlanmış ağaç, zımparalanmış veya parlatılmış beton gibi seçili malzemelerin doğallığı baz alınmış. Isıtma ve havalandırma ise sürdürülebilirlik odaklı. Yerden ısıtma ve sıhhi su, soğuk aylarda doğal gaz ısıtıcısı ile desteklenen ısı pompası desteğine sahip. Seçili malzemelerin kullanımıyla mimariye ayrıntılı bir karakter katılmış ve tüm bunlar yapılırken uygun maliyet gözetilmiş.

Finishes are based on natural states of materials – wood is oiled, the concrete is sanded or polished. Heating and ventilation are based on energy efficiency. Floor heating and sanitary water are treated with heat pump, supported in colder months with a natural gas heater. With the use of materials we have achieved a detailed character of architecture but still adapted the design to low-cost demands of the client.

©  Blaž Budja

Ortaya çıkan mimari malzemede farklılık gösteren ve küçük dokunuşlarla benzer fakat duygusal çeşitliliğe sahip ortamlar oluşturan iki farklı birimin hassasiyet odaklı etkileşimi olarak tanımlanmış.
 
The resulting architecture is defined with a delicate interaction of two volumes that differ in materials and with subtle differences generate similar but emotionally quite different ambients.