La Branche Home for the Disabled

KP
© Alexander Gempeler
Boegli Kramp Architekten tarafından tasarlanan La Branche Engelliler Evi projesi, Alpler manzarasına karşı kırsal bir bölgede konumlanmış.

İki yeni bina, merkezi meydanı üç farklı düzeyde tanımlıyor. Salonun ve okulun yakınındaki binalarla birlikte merkezi meydan, bir buluşma yeri görevi görmüş. Merdivenler, aynı zamanda bir açık hava amfi tiyatrosu görüyor ve gösteriler için kullanıma açık. Bina sakinleri arasındaki etkileşimi teşvik etmek amacıyla halihazırda bulunan mevcut cadde yerine köy merkezi havasında bir meydan tercih edilirken, bu bölgeye erişim mevcut yürüyüş yolları ağına giren küçük patikalarla sağlanmış.

Designed by Boegli Kramp Architekten, different buildings of the La Branche home for the disabled create a small village in its own right, situated in a rural location with a view of the Alps.

Two new buildings define a central square situation on three levels. Together with the nearby buildings of the hall and the school, it creates a meeting place, a village square representing the heart of the location. The stairs are also an outdoor amphitheater and can be used for performances. To encourage contact and exchange, the existing street was removed and diverted around the village center. Access to the square is exclusive via small footpaths that interweave with the existing network of walkways.


Kırsal topoğrafik karakteri korumak için, doğal, hafifçe eğimli olan alana çok müdahale edilmemiş. Bina hacimleri, yeşil alanlara bağımsız yapılar olarak eklenmiş. Antropozik öğretilerden alınan ilhamla tasarlanan yapılar dönüşümlü, çokgen, kristal form görünümünde.

To retain the rural topographical character, the natural, gently sloping terrain was hardly changed. The building volumes are inserted into the green areas as free-standing structures. They are derived from Anthroposophic teachings and appear in a translated, polygonal, crystalline form.


Doğrudan dönüşümü kırmak için yapı, dikey olarak yapılandırılmış ahşap tahtalarda kaplanmış. Dış cephe, farklı boyutlarda ancak birbiriyle uyumlu pencerelerin estetiğiyle canlandırılmış.

To break direct translation, the volumes were however clad in vertically structured wooden boards. The appearance is invigorated through the seemingly arbitrary use of differently dimensioned, yet always formally congruent windows.


Yamaç sayesinde tüm katlara, kat seviyesinde erişim sağlanmış. Meydan ile doğrudan ilişkisi olan alt zemin katlar mağaza, restoran ve idarenin kamusal işlevlerini birleştirmiş. Üst kat; terapi odaları, stüdyolar ve tüm üst seviyeden bağımsız olarak erişilebilen terapötik pişirme alanı olarak düşünülmüş.

İki bina; üretim, satış, idare, terapi ve bakımevi olarak yapılandırılmış. İşlevsel bölmeler, farklı binaların farklı işlevlerine göre yatay ya da dikey olarak yapılmış. Engelli bireyler tarafından yaşanması muhtemel oryantasyon ve koordinasyon durumunu minimize etmek için tüm binalar yalın bir düzene sahip.

The situation on the slope allows floor-level access to all stories. The lower ground floors, which have a direct relationship with the large square, unite the public functions of the store, restaurant, and administration. The upper ground floor accommodates therapy rooms, studios and the therapeutic bakery, which can all be accessed independently of the upper level.

The two buildings are structured in the organizational areas of production, sales, administration, therapy, and nursing. The functional division is both horizontal through the independent buildings and vertical due to the different functions. The simple organization of the buildings takes the orientation and coordination difficulties experienced by the users into account.


İlgili girişlere bağlı olan dikey erişim, dış mekân için kısayol işlevi görmüş. Binaların her iki ucundan gelen doğal ışık ve merkez koridorlar, farklı katlarda bulunan her bir odayı birbirine bağlamış.

Vertical access is closely connected to the relevant entrances and almost exclusively serves as shortcuts for the outdoor paths. Central, slightly bossed corridors with natural light from both ends connect the individual rooms on each floor.