Museum at Prairiefire
60 dönümlük yeni bir banliyö yaşam, iş, eğlence projesinin imza binası olan Prairiefire Müzesi, Amerikan Tabiat Tarihi Müzesi’nden biri... devamı...
KP62
KENTSEL DÖNÜŞÜM 2. Bölüm
URBAN REGENERATION / TRANSFORMATIONABD’de kentsel dönüşüm modeli...ABD’de kentsel dönüşüm modeli başarısını garantilemek için birçok önemli bileşene sahip. Bunlara hem kamu hem de özel sektörden gelen paydaşların hem fikir ve hem de öz kaynaklar yönünden etkin katılımı da dahil.- Kamu veya devlet sektörünün esas rolü ... devamı...
KP53
KENTSEL DÖNÜŞÜM
URBAN REGENERATION / TRANSFORMATION 1 Cephe Hikayeleri ile Bağdat Caddesi’nde Kentsel DönüşümBahar YAYLA / Nilay ÜNSAL GÜLMEZBu makalede cephe tasarımına yönelik dünyadaki eğilimlerin Cadde’de devam eden kentsel dönüşümde karşılıklarının olup olmadığına bakmak istedik. Tartışma da dönüşümün kendisi gibi parsel bazında... devamı...
KP52
Barselona Mimarisi
Barselona 2000 yaşını aşmış bir kent. Romalıların kurduğu kent Ortaçağ’da da büyük bir Akdeniz kentiydi. 19. Yüzyıldan 20.yüzyıla geçer... devamı...
KP36
Doğan Kuban'ın Anlatımıyla: O Kent Bitti
Kent artık yok. Kent denen olguyu en iyi tanımlayan tarihtir. İlk çağdan bu yana kent adı verdiğimiz insan yerleşmeleri var. İnsanlar ya... devamı...
KP36
KENTSEL DÖNÜŞÜM / TORTI GALLAS + PARTNERS
Kentsel Dönüşüm (Part 1)TG + P olarak kentsel dönüşümü zaman içinde ilgisizlikten köhneleşmiş, güvensiz duruma gelmiş, fiziksel ve sos... devamı...