DERGİ

Trend


özet TREND

özet TREND

KP44
“Toplumsal eğilimlerin büyük bir hızda geliştiği, teknoloji ve bilimde gelişmelerin gün geçtikçe arttığı çağımızda önemli olan, trendlerin yönünün bilinmesinin önemini kavramak ve y... devamı...
Robotlar ve Sağlıklı Yaşam

Robotlar ve Sağlıklı Yaşam

KP43
İnsansız hava araçları (drone) sağlık sektöründe kendine yer bulabilecek mi? Sadece ortaya çıkış (askeri) amacına mı hizmet edecek? Yoksa burada, bu yazıda sadece sağlık ve acil d... devamı...
Crowdsourcing - Kalabalıkla Gelen Yaratıcılık

Crowdsourcing - Kalabalıkla Gelen Yaratıcılık

KP42
Crowdsourcing kavramı, crowd (kalabalık, topluluk) ve outsource (belli işlerin konu ile uzmanlaşmış başka kişi ve kurumlara yaptırılması) kelimelerinin bir araya getirilmesinden oluşur... devamı...
Tarihsel Süreci İçinde C2C’nin İzini Sürmek III

Tarihsel Süreci İçinde C2C’nin İzini Sürmek III

KP41
Karada yaşayan bitkiler ve hayvanlar, 400 milyon yıl önce görülmeye başladılar. Hayvanlar, bitkilerin dokularını ve enerji depolarını sömürmek üzere evrimleştiler. Buna karşılık bit... devamı...
Tarihsel Süreci İçinde C2C’nin İzini Sürmek II

Tarihsel Süreci İçinde C2C’nin İzini Sürmek II

KP40
Çoğunlukla ekonomik söylemlerde kullanılan, Arapça/Farsça kökenleri ile fasit çember, günümüzde kısır döngü olarak bilinen kavramın karşıtı/zıt anlamlısı bizim dilimizde hemen hiç ... devamı...
Tarihsel Süreci İçinde C2C’nin İzini Sürmek

Tarihsel Süreci İçinde C2C’nin İzini Sürmek

KP39
İnsanlığın teknolojik yolculuğu ateş ve tekerlekle başladı; sonrası barut ve tüfek...Yüzlerce değil, binlerce yıllık uyuşukluk döneminde insan, tıpkı diğer bütün canlılar gibi, tab... devamı...
Trend Kavramı ile Türemiş Yeni Kavramlar

Trend Kavramı ile Türemiş Yeni Kavramlar

KP38
TrendSetter Trend Öncüleri Dünya üzerinde trendlerin filizlendiği, öncelikle su yüzüne çıktığı bazı kentler vardır. Sanayi merkezlerine yakın, kendisi kültür merkezi olan bu kentle... devamı...
Trend Nedir, Ne Değildir?

Trend Nedir, Ne Değildir?

KP38
Trend Nedir? Günümüzde hemen her alanda, her uzmanlık dalında bir  ”tamlayan” olarak karşımıza çıkan trend kelimesi, gelip geçici heveslerin ifadesinden uzgörü tahminlerine kadar,... devamı...