Efficiency | Verimlilik

KP60
Özgül ATAY

80’li ve 90’lı yıllarda milenyum geçişi her şeyin bir anda değişeceği, tüm elektronik sistemlerin çökeceği, yeni canlı türlerinin ortaya çıkacağı, özetle hiçbir unsurun aynı kalamayacağı radikal bir değişimin simgesiydi. Milenyum için öngörülenler 1999 - 2000 geçişinde gerçekleşmedi. Teknolojik sistemler çalışmaya devam etti. Her şey aynı düzen içinde kaldı. Önemli bir…

Devamı KP60...