Efficiency | Verimlilik

KP60
Özgül ATAY

80’li ve 90’lı yıllarda milenyum geçişi her şeyin bir anda değişeceği, tüm elektronik sistemlerin çökeceği, yeni canlı türlerinin ortaya çıkacağı, özetle hiçbir unsurun aynı kalamayacağı radikal bir değişimin simgesiydi. Milenyum için öngörülenler 1999 - 2000 geçişinde gerçekleşmedi. Teknolojik sistemler çalışmaya devam etti. Her şey aynı düzen içinde kaldı. Önemli bir değişim yaşanmadı. Veya biz öyle zannettik.

Şimdi bulunduğumuz noktadan bakınca, 2000 - 2019 döneminin hayatımıza taşıdığı, aslında 2000 öncesinde başlamış olan değişimi nasıl içselleştirerek yaşadığımızı daha net görme fırsatımız var. Yeni bir dünyadayız. Bu yeni dünya geçen yüzyılın bilim kurgu filmlerini günlük yaşama sunduğu teknolojiler ile doğrular nitelikte ilerliyor. Sanayi ve üretim alanında çok daha çarpıcı değişimler yaşanıyor. Endüstri 4.0 yapay zekanın üretim süreçlerine vazgeçilmez şekilde dahil olduğunu işaret ediyor. Karanlık fabrikalar, nesnelerin interneti IoT, Machine Learning, Data Mining, 3D printing… Bu yüzyılın başında teorik düzeyde olan kavramlar artık üretimin, iş ve özel yaşamın tartışmasız olarak içindeler.

Değişim ve teknolojinin sağladığı avantajları doğa ve insan odaklı olarak iyi amaçla kullanma seçimi en azından şimdilik insanın elinde. KP61 - Feed Forward ile bu konuyu anlamaya ve anlatmaya devam ediyor olacağız.

Tüm bu karmaşa ve kavramların arasında bize düşen bilgiyi doğru, anlaşılır biçimde, iyi örnekler ve söyleyecek sözü olanlar üzerinden sunmak. Bu sunumu dünya ölçeğinde anlaşılır kılmak. KP artık Concepts and Projects alt başlığı ile tamamen İngilizce olarak yayında.*

Verimlilik ve yenilik odaklı ofis ortamı ne şekilde ele alınıyor ve gelecekte çalışma kültürünün tasarım dünyasına etkisi ne şekilde olacak? Mimar, içmimar ve tasarımcı görüşleriyle “Ofiste Verimlilik” dosyamızda.

Konvansiyonel mimarlık ve yapay zekanın getireceği makineleşmenin harmanlanma süreci, Gökhan Avcıoğlu yorumlarıyla “Mimarlıkta Yapay Zeka”da. Aynı köşenin “3D Printed Houses” alt başlığında Miguel Alvarez, ileriye dönük projesi Curve Appeal’ı anlatırken; Massimiliano Locatelli, Milano’da hayata geçen üç boyutlu baskı projesi 3D Housing 05 hakkındaki fikirleriyle mimarinin geleceğini somutlaştırıyor.

Marka konumlandırma süreci ve vitrin mimarisinde sürdürülebilirlik ipuçlarıyla Coach ve Giovanni Zaccariello Forefront konuğumuz. Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi, “aydınlatma” bilinmeyenini Mark Major’ın farklı yaklaşımıyla aydınlatıyor. Aydınlatmanın iş yaşamına, çalışma performansına, iletişime etkisini yorumlayan Habif Mimarlık Workplace 3.0.4.’te. Martin Ballendat, Sıra Dışı bölümünde. Kitaplık “Mimarlığın Ötesinde” 2. bölüm ile devam ediyor.

Mekânda, enerjide, ofiste, kısacası hayatın her alanında verimlilik sağlayan ürünler KP60’ın Ürünler sayfalarında. İçinde bulunduğu sektörden ilham alan Edmunds.com ofisi ve çevresindeki tersaneden esinlenilerek tasarlanan Nordea ofisi Konsept Focus’ta. Çizgiden Gerçeğe sıra dışı mimariye sahip, biri ofis biri konser salonu olmak üzere iki projeyi sunuyor.

KP60 - Efficiency, medya partneri olduğumuz ORGATEC ve Dünya Mimarlık Festivali (WAF) ile tamamlanıyor.

*İngilizce ve Türkçe dijital versiyonlar dijital mecralar ve konseptprojeler.com’da.