Dış Cephe

KP46
Emrah ATEŞ

Prof. Dr. Murat SOYGENİŞ
Kimlikli kentler, farklı tarihsel dönemlerine ait yapılarını koruyabilmiş ve bu yapıların yan yana gelerek kentin sağlıklı geliştiğinin mesajlarını veren farklı dönemsel özellikler sergileyen dış cepheleri adeta sergilerler.


● Sayın Murat Soygeniş, öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
    Eğitiminizden ve bugüne kadarki kariyerinizden bahseder misiniz?

İstanbul’da mimarlık lisans eğitimi aldıktan sonra yüksek lisans eğitimimi ABD’de University at Buffalo’da tamamladım. Mezuniyetimden itibaren günümüze kadar olan süreçte çok sayıda uygulama ve proje gerçekleştirdik. Şu anda S+ ARCHITECTURE bünyesinde kurucu ortak olarak çalışmalarımı sürdürüyorum.

● Bir mimarın dış cephe tasarlarken göz önünde bulundurması gereken noktalar neler? Bugün dış cephede önem kazanan unsurlar hangileri?

Dış cepheyi sadece içle dışı ayıran bir kabuk olarak düşünmeyi pek doğru bulmadığımı belirterek başlamak isterim. Dış cephe içte cereyan eden birtakım işlevleri kente bağlayan, başka bir deyişle içteki mekânlarla kent arasında ara kesit oluşturan bir yüzeydir. Bu bağlamdan yola çıkarak, dış cephe tasarımını da yalnızca kabuğun teknik çözümü olarak görmemek daha doğru olur. Zira bu kabuk kente mesajlar veren bir yüzeydir, ya da içteki işlevin kente kattıklarını
sınırlayıp yönlendiren bir yüzeydir ve bu yüzey çatıyı da içerir. Kent ile yapıyı buluşturma noktasıdır. Dış cephe ve çatı tasarımında bu şekilde düşünce ve yaklaşımlar hem kente katılımın daha doğru olmasını sağlar, hem de yapıyı çevresi ile daha sağlıklı bağlar.

● Gelişen teknolojinin dış cepheye katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Günümüz teknolojisi dış cephe ve çatı tasarımında inanılmaz seçenekler sunmakta. Bu sınırsız olma durumuna karşı teknolojinin sağladığı avantajları bilinçli kullanabilmek günümüzde başarıyı getiriyor. Yapının içinde yer alacağı çevrenin gerektirdiği teknolojiyi kullanmayı tercih etmek olumlu bir sınırlama getirebilir ve uçsuz bucaksız seçenekleri daraltmaya yarayabilir. Tabii bu yüksek teknolojiyi atalım, daha düşük teknoloji kullanalım anlamına gelmemeli. Sadece yapıyı tasarladığımız çevrenin koşullarını bilelim ve iyi değerlendirelim anlamını taşıyor. Gelişen teknolojiyi ve dijital tasarım yöntemlerini kullanarak, ama çevrenin bize sunduklarını da dikkate alarak mimari tasarım yapılmalı ve dış cephe şekillenmelidir. Bu da teknolojinin bilinçli kullanımı oluyor.

● Dış cephede hangi malzemeleri tercih ediyorsunuz? Malzeme seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?

Projelerimizde tasarımın ve yaklaşımın gerektirdiği çok çeşitli dış cephe malzemesi kullandık. Malzeme seçimini tasarım bütününün çok önemli bir girdisi olarak ele alıyoruz. Yapının çevreye vereceği imaj, kentsel bağlamla ilişki, ekonomik girdilerin bütünü dış cephe malzemesi seçimini etkileyen faktörlerden birkaçı. Gerçekleştirdiğimiz uygulanmış projelerde dış cephede taş, tuğla, metal panel, ahşap, sıva ve benzeri çok çeşitli malzemeler kullandık. Yukarıda saydığım girdiler, daha doğrusu tasarım probleminin yapısı kullanılması gereken malzemeyi kendiliğinden ortaya çıkardı, belirlememize yardımcı oldu. Malzemeyi dış cephede kullanırken dikkat ettiğimiz en önemli nokta, malzemenin kendi doğasında olduğu gibi kullanılma çabası oldu. Yani taş gibi doğal ve çıplak görülmesi daha doğru olan bir malzemeyi kullandığımızda üzerini sıvamadık. Keza ahşap yerine plastik esaslı ahşap taklidi malzemeler kullanmadık. Betonarmeden kemer görüntülü küçük pencere açıklıkları yapmadık. Malzemenin doğasına ters davranışların ‘kitsch’ olduğunu düşünüyorum.

● Dış cephe uygulamasını başarılı bulduğunuz projeler hangileri?

Çok sayıda örnek verebilirim aslında. Ancak bir örneği vurgulamak istiyorum. ABD’nin Niagara Falls şehrinde çift cidarlı bir ofis. Şu anda otuz beş yaşında olan bir yapı, özelliği de son derece soğuk bir iklimde sadece cam cephenin cesaretle kullanılabileceğinin güzel bir örneği. Bu vesileyle vurgulamak istediğim, aslında dış cephe tasarımının bir özgürlük alanı olduğudur. Her ne kadar bağlam, işlev, iklim gibi bazı tasarım girdileri bizi sınırlamaya çalışsa da yaratıcı bir
dış cephe her türlü malzemeyle olanaklıdır. Dış cepheyi, yapı tasarımı bütününden ayrı tutmadan, kentle ilişkilendirerek ele almak bu başarıyı destekleyecektir. Tabii ki yaratıcılık konusu sınırsız tutulsa da, dış cephe tasarımında her türlü malzeme ile sınırlar zorlansa da, esas olan ortaya çıkan binada kullanıcı konforunun sağlanmasıdır. Kısacası, kabuğun teknik çözümü, malzeme seçimi ve mimari tasarımda yaratıcılık birbirlerini desteklediği sürece ortaya başarılı örnekler çıkacaktır.

● Son olarak, kent açısından dış cephenin önemi nedir?

Biraz önce kısaca değindiğim gibi dış cepheler aslında yan yana gelerek kentsel mekânların çeperlerini oluştururlar. Bu nedenle kent imajı, kimliği, kentsel mekân karakterlerinin oluşmasında dış cephelerin bütüncül varlığı diğer başka girdilerin yanı sıra büyük önem taşır. Dış cephelerin tasarlanmadan geçiştirildiği, kimliksiz kentsel mekânlar, semtler çevreye olumsuz etki yaparlar. Kimlikli kentler, farklı tarihsel dönemlerine ait yapılarını koruyabilmiş ve
bu yapıların yan yana gelerek kentin sağlıklı geliştiğinin mesajlarını veren farklı dönemsel özellikler sergileyen dış cepheleri adeta sergilerler. Bu kentsel sergide birkaç yüzyıl önceye ait teknoloji ve malzemeyi yansıtan cephelerle, günümüzün bilgisayar teknolojisini kullanarak üretilmiş dış cepheler yan yana var olurlar. Kent kullanıcısı olarak bizler de farklı dönemlerini sergileyebilmiş kentleri daha çok sever, o tür kentsel mekânlarda daha mutlu oluruz. Koruma ve imar planları, kentlerin özelliklerini belirlemede önem taşırlar. Korumacı, yeniliklere ve gelişmeye açık bir kentleşme politikası gütmeyen toplumlarda bireysel olarak birkaç dış cephenin iyi tasarlanmış olması da aslında kent bütünü içinde çok fazla değer ve öneme sahip olmaz. ■