COACH

KP60
KP

Vitrin aracılığıyla marka konumlandırma…
Tüketici tipi ve profili, tüketici harcama alışkanlıkları, sektördeki rekabet ve yaratıcı trendler, marka tutarlılığını sağlayan iç marka prensipleri, mevsim odaklı ürün stratejisi, genel vitrin görünümü ve pazara uygunluk konularına odaklanarak tüketicinin vitrinle bir bağ kurmasını istiyoruz.
Her…

Devamı KP60...