COACH

KP60
KP

Vitrin aracılığıyla marka konumlandırma…
Tüketici tipi ve profili, tüketici harcama alışkanlıkları, sektördeki rekabet ve yaratıcı trendler, marka tutarlılığını sağlayan iç marka prensipleri, mevsim odaklı ürün stratejisi, genel vitrin görünümü ve pazara uygunluk konularına odaklanarak tüketicinin vitrinle bir bağ kurmasını istiyoruz.
Her vitrin mevsime göre farklılık gösterdiği ve bu durum müşterilerimizin şaşırtılması ve sevindirilmesi anlamına geldiği için, marka prensiplerimize sadık kalınması ve yaptığımız her şeyin “Coach” gibi görünmesi ve hissettirilmesi kritik öneme sahip. Bu, yaratıcılık sürecimizin çok önemli bir parçası ve konseptleri nasıl geliştirdiğimiz ve geliştirdiğimiz konusunun odak noktası.

Brand positioning through visual merchandising…
Consumer type and profile, consumer spending habits, competition and creative trends within the industry, internal brand codes to ensure brand consistency, what is the product strategy for the season, overall window visibility and relevance to the market, and what we want the consumer to feel when they engage with the window display.
As much as each seasonal window is different and it’s meant to surprise and delights our customers, it’s critical that we stay true to our brand codes so that everything we do visually looks and feel like Coach. This is a very important part of our creative process and sets the foundation on how we work and develop concepts.


Devamı için tıklayınız...