BATIMAT 2017

KP54
KP
BATIMAT 2015... Değerlendirme…

2015 yılında ilk kez, üç fuar BATIMAT®, INTERCLIMA + ELECHB® ve IDÉOBAIN® birlikte düzenlendi, bunun sonucu olarak da çok daha kalifiye ve uluslararası bir ziyaretçi kitlesine hitap edildi. Toplam 338.110 ziyaretçiyle, 2015 fuarı, bina ve inşaat sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri oldu.

%2,5 oranında artan uluslararası ziyaretçi oranıyla ve ’luk bir gelişim gösteren Fransız olmayan katılımcı sayısıyla bu üç fuar bir arada, sektörün önemli bir uluslararası iş platformunu oluşturdu. 2013 fuarına göre; toplamın %21’ini oluşturan uluslararası ziyaretçilerle 2 puanlık bir artış, toplam katılımcıların %51’ini oluşturan 1254 stant sahibi katılımcı firma ile 6 puanlık artış kaydedildi. Sahra altı Afrika kıtası ülkeleri (Fildişi Sahilleri, Senegal, Kamerun, Nijerya, Gabon), onur konuğu olarak birçok somut proje geliştiricisi ve sorumlusuyla ciddi bir katılım sağladılar. Bu bölgeden gelen ziyaretçi sayısı %39 oranında; Avrupalı ziyaretçilerin (İtalya, Portekiz, Hollanda, Lüksemburg, Norveç) sayısı 2013’e göre ’luk bir artış gösterdi. Bunun yanında, fuarın ana kitlesini oluşturan Fransız ziyaretçiler ise 267.107 profesyonelden oluştu. Bu ziyaretçilerin %39’u Paris ve yakınlarından gelirken, %61’i diğer il ve bölgelerden katıldı. Toplam katılım 2013 yılına göre %4’lük küçük bir azalma gösterse de bazı meslek gruplarının katılımında artış gözlemlendi: + ile işletmeci ve bakım sorumluları, + ile montaj alanında çalışanlar, iş sahipleri, zanaatkarlar ve + %7 ile inşaat ve kaba inşaat sorumluları sayıları artış gösteren meslek gruplarıydı. 2015 yılında ortaya çıkan yeni bazı girişimler (parkurlu ziyaret, rehberli turlar, forumlar, ürün tanıtım stantları, business platformları) katılımcı ve kendi işlerine özel çözümler arayan profesyonel ziyaretçilerin daha hedefe yönelik görüşmeler yapmasına da olanak tanıdı.

BATIMAT 2017... Hedefler... Beklentiler…

İki yılda bir INTERCLIMA + ELECHB®, IDÉOBAIN® ve BATIMAT®, bugünün ve yarının binaları için inşaat malzemeleri ve çözümlerini sergiliyor. Olumlu bir görünüme sahip, ancak ciddi değişiklikler geçiren bir endüstride, 2017 yılı Le Mondial du Bâtiment® Fuarı, profesyonellerin inşaat sektörünün karşılaştığı yeni sorunları anlamalarına ve çözümler sunmalarına destek vererek, giderek iyileşmekte olan pazardan fayda sağlamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Önceki Yıllara Göre 2017’de Farklılaşanlar…

2017 Le Mondial du Bâtiment, karar vericilere, satın alma yetkililerine ve tesisatçılara/montajcılara büyüyen pazardan yararlanmak için fırsat sunmayı amaçlıyor. INTERCLIMA + ELECHB®, IDÉOBAIN® ve BATIMAT®, farklı ziyaretçi profillerinin beklentilerini karşılamak için 4 ana odak etrafında sayısız yenilik sunacak:
1. Sektöre yönelik köklü değişiklikleri anlama
2. Konut sakinlerinin yeni kullanım şekillerine ve
beklentilerine çözümler bulma
3. Yenilikleri ve teknolojileri benimsemek
4. Fransa’da iş yapmak ve ötesi

Türkiye’den Katılım...

Türk ziyaretçi sayısında, son 3 fuar senesinde dikkat çekici bir artış göze çarpıyor. 2011 ve 2013 fuar yılları arasında, Türk ziyaretçilerin sayısı %51 oranında artarken, 2013 ve 2015 arasında tekrardan %39 oranında bir artış görüldü. 2015 yılında, Türkiye ziyaretçi ülkeler sıralamasında 14. sırada yer alıyordu ve toplamda 1232 profesyonel Türk ziyaretçi, onlara bugünün ve yarının binalarını inşa etmekte fayda sağlayacak yeni ürünleri, sektörün yeniliklerini görmek, yeni mevzuatlar, uluslararası normlar ve teknolojiler hakkında bilgilenmek için fuarı ziyaret etti. Geçtiğimiz yıllardaki fuarlarda, her fuar yılı katılımcı sayısı da artış gösterdi.

“2017 yılında, INTERCLIMA + ELECHB®, IDÉOBAIN® ve BATIMAT® yine dünyanın en kapsamlı inşaat sektörü çözümleri, yenilikleri, gösterileri ve seminerler dizisini bir araya getirecek.

Bu, inşaat sektörünün karşılaştığı yeni zorluk ve fırsatlara cevap vermek için profesyonellerin iş dostu bir atmosferde bir araya gelmeleri için benzersiz bir fırsat. Le Mondial du Bâtiment® 2017’yi sektörün yeniden doğuşunun gerçek bir kutlaması haline getirmek için bize destek veren sektördeki herkese teşekkür ediyorum.”

Guillaume LOIZEAUD
Le Mondial du Bâtiment® Genel Müdürü