Armada Gelişim Projesi

KP

ICSC 2015 Avrupa’nın En İyi Alışveriş Merkezi Ödülleri,
En İyi Yenilenme ve Gelişim Kategorisi Finalisti olan ve MAPIC 2014 Ödülleri,
En İyi Yenilenen Alışveriş Merkezi Ödülü’nü kazanan Armada Gelişim Projesi...


A Tasarım Mimarlık anlatımıyla...

“Söğütözü bölgesinin ilk yapılarından biri olan Armada’da kentsel konumun getirdiği ölçek ve program verileri düşünülerek alışveriş yapısı ile birlikte bir de ofis yapısı önerilmişti. Armada yapılmadan önce, kentin bu bölgesi tanımsız, hafif sanayii diye nitelenebilecek dağınık bir yapılaşma içeriyordu. Bölge kent merkezine yakın bir konumda olmakla beraber gelişimini tamamlayamamış durumdaydı. Yakın çevrede ofis, otel, hastane, eğitim ve kültür merkezi gibi yapı türleri zamanla çoğaldı. Armada gemi formundaki tasarımı ile kısa sürede Ankara’nın önemli kent simgelerinden biri haline geldi ve 2004 yılında “Avrupa’nın En İyi Alışveriş Merkezi Ödülü’nü aldı ve 2005 ICSC ödüllerinde yenilikçi mimarlık yaklaşımından dolayı ödüllendirilen bir yapı oldu.

1999 yılında inşaatı başlayan Armada projesi daha tamamlanmadan gösterilen ilgi büyüme düşüncelerini ortaya çıkardı. Gelişen süreç içinde çokca tekrar edilen içe dönük alışveriş merkezlerinin alternatifleri araştırılmaya başlandı. Armada gelişim projesi bu anlamda içe kapalı alışveriş tipolojisini yeniden kentle buluşturmak, kent kullanımının bir parçası haline getirmek için bir fırsat olarak görüldü. Büyüme projesinin basit bir m2 artışı yerine kullanıcıyı yeniden sokakla buluşturacak, iç-dış birlikteliğini oluşturacak bir yaklaşımla ele alınması benimsendi.

Projenin bütünleyen önemli bir parçasını mevcut ve yeni yapının kendilerinden çok aralarında kalan yaya allesi, sokak oluşturdu. Bu düzenleme bir yandan yeni ve eski yapıyı birbirine bağlarken öte yandan Söğütözü alt bölgesi için küçük bir merkez ve sürdürülebilir bir yaya yolu oluşturulması hedeflendi. Her iki yapıda da alle kotunda yer alan programlar sokağa dönük, dışa taşan ve sokakla bütünleşebilecek işlevlere olanak tanıyacak biçimde  tasarlandı. Mevcut yapı ile büyüme projesi arasında kalan yaya bölgesi bir kentsel yaşam alanı olarak değerlendirildi.

Mevcut Armada’da “double mall” adını verdiğimiz çift taraflı mağazalardan oluşan dolaşım alanları tasarlanmışken, yeni blokta ise her katı görmeye olanak sağlayan elips formundaki galeri boşluğu etrafına dizilmiş mağazalar bulunuyor. Galeri üst örtüsü yine elips formunda bir ışıklık ile kapatılmış, böylelikle iç mekanın daha uzun süre doğal ışık alması sağlanmıştı. Dolaşım sürekliliğini sağlamak amacıyla her iki yapının da dolaşım alanları doğrudan birbirine hem kapalı hem de açık köprülerle bağlandı. Mevcut ticari birimler ve ofisler faaliyetlerine devam ederken inşaatın yapılması gerekti. Özellikle yaya bölgesi altındaki bloğun inşaatı alışılmış yani temelden yukarı değil üstten aşağı yapılmıştır. Üst döşeme yapıldıktan sonra alta doğru hafriyat yapıldı. Yaya sokağında 11 metre gibi iki kat yüksekliği kadar kot farkı ve farklı kotlardan yapılara giriş sağlandı. Malzeme kullanımında gerek iç mekanlarda ve gerek dış cephelerde mevcut yapı ile bütünlük sağlanmaya çalışıldı, ek yapıda da açık yeşil sable camın yanı sıra farklı olarak da günün değişik saatlerinde farklı renklere dönen alüminyum kompozit levhalar kullanıldı.

Yarı açık mekan olarak tasarlanan cam küp, teraslarda doğal hava sirkülasyonu sağlıyor. Bu ögenin şeffaf tasarlanmasında amaç iç mekanı dışarıya açmak ve dışarıyı da içeri taşımak. Cam küpün çelik strüktürü için özel bir tasarım yapıldı ve girişi kapamaması için köşesine binen ağırlık iki yana dağıtıldı. Giriş cephesi üzerinde, her renge dönüşen halka aydınlatmalar projenin önemli mimari elemanlarından.”