Alice Constance Austin ve Kolektif Mutfak Tasarımı

KP


20. yüzyılda hiçbir konuda söz hakkı olmayan, erkek egemen dünyada kendilerine yer bulmaya çalışan kadınların çalışma alanı olan mutfak ve çamaşır odası, evin merkezine uzak tasarlanırdı. Kadının görevlerini yaparken göz önünde olmaması bir zorunluluktu. Dönemin sayılı kadın mimarlarından Alice Constance Austin, Llano del Rio Kolonisinin kolektif iş bölümü stratejisini mutfak mimarisinin tarihini değiştirecek tasarımı ile bir araya getirdi.

Llano del Rio'nun günlük işlerin yerine getirilmesinde eşitlik fikri, dönemin kadın hakları için büyük bir gelişme oldu. Llano del Rio, koloniye katılan kadınlara cinsiyet ayrımı gözetmeyen yaşam sözü verdi. Bu sebeple yüzyılın yenilikçi hareketi eşitlikçi koloni, kısa sürede tüm ülkeyi etkisi altına aldı. Öyle ki, Amerika halkı, bölgeyi "Ütopya" olarak adlandırdı. Sonucunda, başta kadınlar olmak üzere, hakların eşitliği için savaşan azınlıklar, göç yollarını aramaya başladı.

Bu sırada koloni kurucusunun kolektif iş alanı fikri Austin tarafından tasarlandı ve koloni sakinlerine sunuldu. Fikirde kadınların mahkum edildiği çamaşır odası ve mutfak, tasarımın merkezinde yer alıyor. Diğer yaşam alanları ise bu merkezi sistemin etrafına konumlandı. Ancak, Birinci Dünya Savaşı’na denk gelen kolektif yapı "pratikte" başarısız sonuçlandı.

Modern mimaride ailelerin bir araya toplanıp yemek yediği; sohbet ettiği merkezi mutfak tasarımı, tarihini Austin’in işbirlikçi projesinden alır. Kadına toplum tarafından uygulanan ayrımcı politikayı yeniden şekillendiren tasarım, 21. yüzyılda çağdaş mimarinin ilham kaynağı oldu. Bugün Kaliforniya'da bulunan ve doğal afetlerden arda kalan tarihi koloni bölgesi; ülkenin dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

In the 20th century, when women did not have a right to speak up in the patriarchal universe, the kitchen and the laundry room considered by their “working area”, was designed away from the center of the house. It was a necessity for the women not to be around home, they are supposed to be hidden while doing their domestic works. In that case, Alice Constance Austin; as a woman architecture of the time, brought her new design and Llano del Rio’s collective work strategy together; which changed the history of kitchen design of today.

The egalitarian strategy of Llano Del Rio Colony has been a major development for women's rights in the period. Llano del Rio promised the women who joined the colony a gender-neutral life. For this reason, the innovative movement of the century, the egalitarian colony, quickly became famous all around the country. Such that, Americans started to call the region as "Utopia". As a result; the minorities of the country, particularly women, fighting for equality of rights, began looking for ways to migrate to the region.

Meanwhile, the idea for the collective working habits of colony members was design by Austin and presented to the colony members. The laundry room and the kitchen where the women used to be convicted were in the center of the design. Other living areas were located around this collective structure. However, the timing of First World War was a reason that the design failed “in practice”.

In modern architecture; the central kitchen design where families spend time together is originated by Austin's collaborative project. The design, which reshaped the discriminatory policy applied by the society to women, became an inspiration for contemporary architecture in the 21st century. On the other side, some parts of the historic colonial area of California that has remained from natural disasters keep welcoming visitors from all over the country.