3D Housing 05

KP60
KP
© Luca Rotondo

Locatelli Partners’tan Massimiliano Locatelli; Arup, Cybe ve Italcementi iş birliği ile hayata geçen 3D HOUSING 05, teknolojik beton ile gerçekleştirilen sürdürülebilir ve ekolojik bir yapı. Kısa süre içerisinde herhangi bir yerde uygulanabilen, maliyetleri büyük oranda düşüren ve her şeyden önce mimar ve müşteri arasında yepyeni bir bağ oluşturan inovatif bir konut birimi. Form özgürlüğü, yazıcının pratikliği ile sağlanırken hız ve çok yönlülük sürekli gelişime olanak sağlamış. Ev, çevreye hiçbir zararı olmaksızın kendi enkazları kullanılarak yıkılıp yeniden inşa edilebiliyor. İhtiyaçların hızla değiştiği dünyada, ev kendi özünü kaybederek sahiplerinin kişiliğine ve ihtiyaçlarına uymak durumunda ve bu ihtiyaç doğrultusunda mevcut tekniğin hızı ve esnekliği, anlık uygulama imkanı sunmuş.

Massimiliano Locatelli - Locatelli Partners created a workgroup with Arup, Cybe, and Italcementi. 3D HOUSING 05 is a sustainable and ecological building realized with technological concrete. It is a new housing unit in all senses, which can be implemented anywhere within a limited time span, radically reducing costs and above all creating a new relationship between the architect and the client. The freedom of form is granted by the adaptability of the printer. Speed and versatility allow continuous evolution. The house can be demolished and rebuilt using its own debris, with zero impact. In a world of rapidly changing needs, the house loses its conclusive character and adapts to the personality and needs of its occupants. The rapidity and flexibility of the technique also allow for immediate implementation.

© Luca Rotondo

Bu proje, üç boyutlu yazıcıların mimarlık alanındaki sınırsız olanaklarına yöneldi ve yapı yolunun yenilikçi prototipi olan bir ev hayata geçirildi. Projenin ismi, 3D teknolojisini ifade eden ve binanın yapım süreci boyunca kullanılan 5 kelimeden geliyor: Yaratıcılık, sürdürülebilirlik, esneklik, uygun fiyat ve hız.

This project explores the infinite possibilities offered by 3D printers in the field of architecture, making a house that is a prototype of a new way of building. The name comes from the 3D technology utilized for the production of a building that can be described with 5 words: creativity, sustainability, flexibility, affordability, and rapidity.

© Luca Rotondo

Dış mekân, şehir mimarisine doğal bir şekilde uyan; yumuşak, kıvrımlı bir forma sahip. Organik formu, yeşil çatısı, sebze bahçesi ve ağaçları ile 3D baskının sunduğu özgürlüğün tüm avantajlarından yararlanan, insani yaklaşım odaklı bir ev.

To describe the house, the outside has a soft, sinuous form that fits into the architecture of the city in a natural way. The organic form of the house, with the roof garden, the vegetable garden and the trees, allows a human approach, taking full advantage of the freedom offered by 3D printing.

© Luca Rotondo

Yazıcının uyarlanabilirliği müşterilere form esnekliği sağlayarak tasarımın her aşamasına müdahale etmelerini, projeyi kendileri, ihtiyaçları ve zevkleri doğrultusunda inşa etmelerini sağlıyor. Müşteri ile mimar ilişkisine yeni bir boyut kazandırıyor. Tasarımcı, artık 3D teknolojisi ile ulaşılabilir hedeflerin, sınırları olmayan taleplerin ve yeni fikirlerin tercümanı oluyor. Tekniğin hızı, esnekliği ve yazıcının kolaylıkla taşınabilirliği, acil durumlarda veya felaketlerin ardından riskli durumlarda bile hızla yeni bir uygulamaya imkanı sunuyor. Herhangi bir yer olabilir. Dolayısıyla etik ve estetik birbiriyle buluşuyor.

The adaptability of the printer grants clients the flexibility of form, allowing them to intervene in every phase of the design, to build the project around themselves, their needs and their tastes. The client / architect relationship is completely revised. The designer becomes an interpreter of the desires and reasoning of the homeowner, who can achieve his goals with 3D technology, which no longer has limits. The speed and flexibility of the technique and the easy transport of the printer also permit immediate implementation, even in situations of risk, during emergencies or in the wake of catastrophes. Anywhere. So ethics and aesthetics are reconciled.

© Luca Rotondo

3D Housing 05, enkaz malzemelerine inşaat malzemesi olarak yeniden hayat vererek güzel bir gelecek imkanı sunan, düşük maliyet ile hızlı üretim olanağı sayesinde sürdürülebilirlik ve yaratıcılığı bir araya getiren etik bir proje.

3D Housing 05 is an ethical project where the beauty of the future is created by means of the transformation of debris into construction material, and by the speed and reduction of costs, placed at the service of sustainability and creativity.

© Luca Rotondo

İnşaat süreci sürdürülebilir ve ekolojik, çünkü yıkımdan elde edilen çimento tozları ile yapılıyor. Dahası, eğer ev yıkılırsa, çevreye hiçbir zarar vermeksizin yeni bir inşaat malzemesi olarak yeniden kullanılabiliyor.

This construction process is sustainable and ecological because it is done with cement powders obtained from demolition. Furthermore, if the house is destroyed its debris can be reutilized to make a new construction, with zero impact!
© Luca Rotondo